Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Raportti YK:n paikannimikokouksesta

YK:n paikannimiasiantuntijaryhmän (United Nations Group of Experts on Geographical Names) 28. kokous pidettiin viime vuonna New Yorkissa.

YK:n paikannimityön päätarkoituksena on paikannimien kirjoitusasujen yhtenäistäminen kansainvälisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen helpottamiseksi. Tavoitteena on vakiinnuttaa maapallon kaikille paikannimille kussakin kirjoitusjärjestelmässä viralliset kirjoitusasut ja saada ne sallaisinaan maailmanlaajuiseen käyttöön.

Kokouksen raportti on nyt julkaistu Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivulla. Raportti on suomenkielinen, ja se sisältää linkit kokouksen kaikkiin alkuperäisasiakirjoihin ja erityisesityksiin.

Suomi raportoi kokouksessa muun muassa Hyvän virkakielen toimintaohjelmasta ja sen paikannimistön huoltoa koskevista ehdotuksista, joihin sisältyy myös YK:n suosituksiin kuuluva kansallinen päätösvaltainen nimiasiantuntijaelin ja sen edellyttämä paikannimilaki.

YK:n 28. paikannimikokouksen raportti
Hyvän virkakielen toimintaohjelma