Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Hyvä opastus säästää palvelukustannuksia

Helsingin Sanomat uutisoi eilen (HS 12.3.2015) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimeksiannosta tehdystä tutkimuksesta, jossa on selvitetty sosiaali- ja terveyspalvelujen rahavirtoja Oulussa. Uutisessa todetaan muun muassa, että jos eniten sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäviä opastettaisiin löytämään heidän tarvitsemansa apu mahdollisimman nopeasti ja oikeasta paikasta, pysyisivät palvelujen kustannukset paremmin hallinnassa.

Opastamisessa kyse on ennen kaikkea kielestä. Virastojen käyttämän kielen tulee olla niin asiallista, selkeää ja ymmärrettävää, että millainen asiakas tahansa ymmärtää hänelle annetut ohjeet. Uutisessa mainituille ihmisille, joiden on elämäntilanteensa vuoksi muita vaikeampaa hakea oikeita palveluja, on tarjottava palveluja selkokielellä. HS:n uutisen mukaan eniten palveluja tarvitsevat vanhukset, somaattisia sairauksia sairastavat, päihde- ja mielenterveyspotilaat sekä vammais- ja kehitysvammapalvelujen asiakkaat.

Hyvän virkakielen toimintaohjelmassa tuodaan nimenomaan esiin ratkaisuja siihen, miten kielenkäyttöön panostamalla ja sitä parantamalla virastot voivat tehostaa palvelujaan, säästää resurssejaan ja palvella asiakkaitaan paremmin. Panostaminen tietojärjestelmien toimivuuteen ja niiden avulla tuotettavien tekstien laatuun on yksi keino, mutta keinoja on monia muitakin. Hyvä virkakieli säästää sekä työntekijöiden että asiakkaiden aikaa, vähentää hallinnollista taakkaa ja vahvistaa asiakkaiden oikeusturvaa.

Toimintaohjelmassa osoitetaan, että paremman virkakielen ja lyhyempien tekstien ansioista valtionhallinnossa voitaisiin kohdentaa resursseja uudelleen kymmenien miljoonien eurojen arvosta vuodessa (laskelmasta voi lukea myös virkakielisivuilta). Tärkeintä on kuitenkin sisäistää se, että hyvään kielenkäyttöön ja palveluun velvoittaa jo olemassa oleva lainsäädäntö: hallintolaissa on nimenomaan kyse kansalaisten oikeudesta tulla palvelluiksi hyvin ja hyvällä kielellä valtion ja kuntien virastoissa.  

Helsingin Sanomien uutinen Tutkijat: Sote-palvelujen suurkäyttäjille ohjausta

Sitran uutinen Uudet tutkimukset: Yhteen sote-rahoituskanavaan siirtyminen tärkeintä paljon palveluja käyttävien kannalta

Hyvän virkakielen toimintaohjelma

Laskelma virkakielisivuilla otsikon Säästöä selvällä virkakielellä alla