Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Virkatekstit elämässä ja kuolemassa

Liittyykö virkakieli mitenkään pyhäinpäivään? Virkatekstejä tarvitaan ihmiselämän kaikissa vaiheissa. Kuolintodistuksia tutkiva Jenni Viinikka muistuttaa, että yhteiskuntamme tunnistaa kuolleen kuolleeksi vasta kuolintodistuksen laatimisen jälkeen.

Virkakielilkampanjassa kehotetaan vähentämään tekstejä, mutta monet viralliset asiakirjat ovat suorastaan elämän ja kuoleman kysymyksiä. Virallisilla teksteillä on väliä.

Kuuntele Viinikan haastattelu Aristoteleen kantapäästä.

Viinikan pro gradu -työ Kuoleman kielissä