Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Sinuttelukin on asiallista virkakieltä

Kansaneläkelaitos voi sinutella asiakkaita kirjeissään. Se ei riko hallintolakia, joka velvoittaa viranomaiset käyttämään asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Näin katsoo eduskunnan apulaisoikeusasiamies.

Kantelun teki eduskunnan oikeusasiamiehelle asiakas, joka piti sinuttelua perustuslain vastaisena. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan asiassa keskeinen säädös on hallintolain hyvän kielen vaatimus, joka koskee viranomaisen viestintää asiakkaalle. Kotus muistutti lausunnossaan, että asiallinen ja kohtelias suhtautuminen ilmenee monista muistakin asioista kuin pelkästään puhuttelutavasta.

Lue Ylen uutinen aiheesta.
Katso oikeusasiamiehen ratkaisua.

Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången