Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Selkokieltä tarvitaan asiakaspalvelussa

Usein viranomainen kohtaa työssään monenlaisia asiakkaita myös kasvotusten. Osalle asiakkaista kieli voi tuottaa vaikeuksia sekä puhuttuna että kirjoitettuna. On tärkeää, että viranomaiset kiinnittävät huomiota siihen, miten helposti ja ymmärrettävästi he puhuvat asiakaspalvelutilanteissa

Selkokieltä voi kirjoittaa ja puhua. Selkokielinen asiakaspalvelu voi auttaa esimerkiksi niitä asiakkaita, jotka opiskelevat suomea tai ruotsia vieraana kielenä. Myös monet ikääntyvät asiakkaat ja osa vammaisista henkilöistä hyötyy selkokielisestä asiakaspalvelusta.

Tietoa selkokielen puhumisesta
http://papunet.net/selkokeskus/vuorovaikutus/

Tietoa selkokirjoittamisesta
http://papunet.net/selkokeskus/teoriaa/