Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Selkokieltä tarvitaan asiakaspalvelussa

Usein viranomainen kohtaa työssään monenlaisia asiakkaita myös kasvotusten. Osalle asiakkaista kieli voi tuottaa vaikeuksia sekä puhuttuna että kirjoitettuna. On tärkeää, että viranomaiset kiinnittävät huomiota siihen, miten helposti ja ymmärrettävästi he puhuvat asiakaspalvelutilanteissa

Selkokieltä voi kirjoittaa ja puhua. Selkokielinen asiakaspalvelu voi auttaa esimerkiksi niitä asiakkaita, jotka opiskelevat suomea tai ruotsia vieraana kielenä. Myös monet ikääntyvät asiakkaat ja osa vammaisista henkilöistä hyötyy selkokielisestä asiakaspalvelusta.

Tietoa selkokielen puhumisesta
http://papunet.net/selkokeskus/vuorovaikutus/

Tietoa selkokirjoittamisesta
http://papunet.net/selkokeskus/teoriaa/


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången