Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Puoli miljoonaa suomalaista tarvitsee selkokieltä

Selkokeskuksen tuoreen tarvearvion mukaan Suomessa on puoli miljoonaa ihmistä, joille kirjallinen viesti tulisi esittää selkokielellä. Selkokielistä tekstiä tarvitsevia on erityisesti maahanmuuttajien, ikäihmisten ja eri vammaisryhmien joukossa.

Selkokieli on hyvääkin yleiskieltä luettavampaa ja ymmärrettävämpää. Siinä otetaan huomioon lukijan kielelliset vaikeudet. Myös tekstin taitto ja kuvitus suunnitellaan siten, että se tukee tekstin ymmärtämistä.

Selkokeskuksen verkkosivuilta löytyy arvio selkokielen tarpeesta kokonaisuudessaan.