Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Hallitusohjelma − teksti, jolla on tavoite, muoto ja tekemisen prosessi

Seuraavasta hallitusohjelmasta halutaan ”tiivis, strateginen ohjelma, jossa olisi vain rajattu määrä uudistus- tai muutoshankkeita.” Tulevan hallitusohjelman luonnetta on hahmoteltu neljän suurimman puolueen kesken. Ohjelmaa täydentäisi toimenpideohjelma, jota valmistelisivat myös virkamiehet. (HS 4.11.14)

Kuinka moni huomaa, että uutisen aihe on tekstin tekeminen, siis tekstityö? Työryhmän kerrotaan pohtivan tekstin tavoitetta, tekstin muotoa ja tekstin tekemisen prosessia. Virastoja tällaiseen tekstityöhön ohjaa Hyvän virkakielen toimintaohjelma.
 
Suunnittelu on tarpeen, koska suuri osa virkateksteistä syntyy vaiheittain, monen hengen yhteistyönä ja teknisten järjestelmien ehdoilla. Virastojen kannattaakin tehdä keskeisten tekstiensä syntymisestä prosessikuvaus eli selvittää, mikä ja ketkä kaikki vaikuttavat siihen, millaiseksi teksti muotoutuu. Kun tämä tiedetään, voidaan kehitystyö suunnata oikeisiin kohtiin. Kenelle koulutusta? Palveleeko tietojärjestelmä hyvän tekstin tekemistä? Onko kääntämiselle tarpeeksi aikaa?

Katso Viraston huoneentaulua.