Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

15.11.2018 11.00

Virkakieli esillä tiedetapahtumissa

Aiheina muun muassa puhuttelu ja kirjallistuminen.

Sinä vai te? -tapahtumassa pohdittiin puhuttelukäytäytäntöjä, ja Työelämän tutkimuspäivillä esillä oli kirjallistuva viestintä. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen symposiumissa käsiteltiin työelämän kieltä ja viranomaisviestintää.

Seminaareihin osallistui useita asiantuntijoita Kotimaisten kielten keskuksesta: Marianne Laaksonen, Liisa Raevaara, Ulla Tiililä, Ulla Onkamo, Matti Räsänen ja Henna Makkonen-Craig.

Sinuttelusta ja teitittelystä

Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 3.10. järjestetyssä Sinä vai te? -puhuttelutapahtumassa virkakieltä käsiteltiin paneelikeskustelussa.  Keskusteluun osallistui Kotuksen erityisasiantuntija Marianne Laaksonen.

Laaksonen kertoi viranomaisten puhuttelukäytänteistä. Paneelikeskustelu videoitiin, ja tallenteeseen pääsee alla olevasta linkistä.

Tallenne Sinä vai te? -puhuttelutapahtuman paneelikeskustelusta

Kirjallistuvasta viestinnästä

Työelämän tutkimuspäivillä Turussa 1.11. pidettiin työpaja, jossa pohdittiin kirjallistuvaa viestintää. Mitä se merkitsee työlle ja työntekijälle, mitä asiakkaalle tai potilaalle? Työpajassa oli neljä alustusta.

Kotuksen erityisasiantuntijoista Ulla Tiililä käsitteli resursseja vievää tekstityötä sosiaali- ja hoitoaloilla ja Liisa Raevaara pohti, mikä merkitys kielenkäytöllä on sähköisten palvelujen toimivuudessa.

Tutkijatohtori Piia Mikkola ja yliopisto-opettaja Liisa Kääntä kertoivat tutkimuksestaan, jossa he tarkastelevat digitaalisten materiaalien käyttöä perehdytystilanteiden vuorovaikutuksessa.

Työpajan lopuksi professori Esa Lehtinen esitteli tutkimusta, jossa hän yhdessä yliopistonlehtori Suvi Honkasen kanssa tutki kokouskeskusteluja ja niistä kirjoitettuja muistioita organisaation työntekijöiden äänen näkökulmasta. 

Työelämän tutkimuspäivät 2018

Työstä ja kielestä

Kotuksen virkakielen ja nimistön huoltajat osallistuivat marraskuussa myös Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn syyssymposiumiin. Seminaari järjestettiin tänä vuonna Joensuussa.

Symposiumissa pidettiin Työelämän kielen teemaverkoston työpaja Miten kieli elää työssä? Kielen elämän ja vaihtelun rajat ja rajapinnat työelämässä. Post doc -tutkija Inkeri Lehtimaja ja yliopistonlehtori Maija Saviniemi käsittelivät esitelmissään kokouskäytänteitä ja -vuorovaikutusta. Piia Mikkola piti esitelmän uuden tiedon välittämisestä digitaalisessa ympäristössä.

Kotuksen erityisasiantuntijoiden esitelmät koskivat nimenomaan viranomaisviestintää. Liisa Raevaara puhui kielenkäytön kehyksistä ja variaatiosta sähköisissä viranomaispalveluissa, Ulla Tiililä etuuspäätösten perustelujen tekstimalleista ja Ulla Onkamo julkishallinnon nimien kehityksestä.

Myös Kotuksen virkakielen huoltaja ja kielipolitiikan koordinaattori Matti Räsänen esitelmöi symposiumissa. Hänen esitelmänsä käsitteli kieltä väestörekisteritietona. Kotuksen kielenhuoltaja Henna Makkonen-Craig piti esitelmän Kielikellosta verkkolehtenä.

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn syyssymposiumi 2018

Teksti: Marianne Laaksonen


Palaa otsikoihin