Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Virkakielestä muilla Kotuksen sivuilla

15.6.2018 12.12

Kielikello: Virkakielityötä ihmisten hyväksi

Kielikellon vuoden 2018 toisessa numerossa tarkastellaan virkakielityötä monesta eri näkökulmasta.

Mitä on virkakielityö 2010-luvulla? Ulla Tiililä keskittyy kirjoituksessaan virkakielityön periaatteisiin ja korostaa, että työtä virkakielen parissa tehdään ennen kaikkea ihmisten hyväksi.

Lehdessä esitellään konkreettisia esimerkkejä virkakielityöstä. Aino Piehl pureutuu tekstissään syrjimättömään kielenkäyttöön ja esittelee Euroopan unionin neuvostossa julkaistua opasta, joka auttaa tunnistamaan ja välttämään loukkaavia ilmauksia. Henna Makkonen-Craig kertoo Kotuksen järjestämän Tekstien valta ihmistyössä -seminaarin esityksistä, joissa tarkasteltiin tekstien asemaa ja kirjoittamisen roolia sosiaali- ja terveysalalla. Lisäksi Ulla Onkamo tarkastelee artikkelissaan viranomaisten käyttämää toimiala-sanaa ja suosittelee tietyissä yhteyksissä sen tilalla käytettävän esimerkiksi yksiselitteisempää sanaa virasto.

Kielikello 2/2018

Teksti: Vilma Vartiainen


Palaa otsikoihin