Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Virkakielestä mediassa

18.6.2018 10.40

Hallinnon vaikeaselkoiset tekstit eriarvoistavat ja syrjäyttävät

Virkakielestä mediassa: Helsingin Sanomat 10.6.2018.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa nostetaan esiin hallinnon järjestelmien vaikeaselkoisuus. Moni tukeen oikeutettu jää tuen ulkopuolelle siksi, että ei ymmärrä hakuprosessia tai sitä ohjaavia tekstejä ja järjestelmiä.

Virastoissa tehdään työtä viestinnän ja järjestelmien selkeyttämiseksi. Esimerkiksi Kela järjesti kirjekampanjan vuonna 2011 tiedottaakseen asiakkaitaan uudesta takuueläkejärjestelmästä.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkijat Tuuli Paukkeri ja Tuomas Matikka selvittivät kampanjan vaikutuksia. Heidän artikkelistaan selviää, että kirjeen saaneet hakivat takuueläkettä nopeammin ja todennäköisemmin kuin sellaiset eläkkeeseen oikeutetut, joille kirjettä ei lähetetty (Paukkeri 2018, 2. essee).

Myös Kotimaisten kielten keskuksen virkakielen asiantuntijat ovat tuoneet esiin, että epäonnistunut ja kapulakielinen asiakasviestintä uhkaa kansalaisten oikeusturvaa, ja se voi syrjäyttää asiakkaan, joka ei tunne hallinnon kieltä ja käytäntöjä (ks. Raevaara 2018, Tiililä 2017; myös Laaksonen 2018).

Sosiaaliturvan pitäisi olla ymmärrettävää - Tieto ei usein saavuta niitä, joilla olisi oikeus tukeen (Helsingin Sanomat 10.6.2018)

Paukkeri, Tuuli 2018: Essays on public economics (”Esseitä julkistaloustieteestä”). Väitöskirja. VATT Julkaisut 72.

Raevaara, Liisa 2018: Valinnanvapauteen tarvitaan hyviä tekstejä ja onnistunutta viestintää. Virallinen lehti, Hyvää virkakieltä -palsta 17.1.2018

Tiililä, Ulla 2017: Sosiaali- ja terveyspolitiikkaa kielen ja kielikäsitysten varassa. AFinLAn Vuosikirja, (75), 54–71.

Laaksonen, Marianne 2018: Tehokas virkakielityö esiin! Blogi Markkinointi & Mainonta -lehden verkkosivuilla 21.5.2018

Teksti: Marianne Laaksonen


Palaa otsikoihin