Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Virkakielestä mediassa

14.12.2016 11.53

Toimeentulotuen hakemiseen tarvitaan selkeät ohjeet

Virkakielestä mediassa: Kansan Uutiset 5.12.2016.

Perustoimeentulotuki siirtyy kunnilta Kelaan ensi vuoden alusta. Täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea haetaan kuitenkin edelleen kunnan sosiaalitoimistosta. Asiakas voi siis joutua hakemaan toimeentulotukeaan kahdesta paikasta. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen toteaakin, että Kelalta tarvitaan selkeät ohjeet toimeentulotukea tarvitseville.

Kela julkaisi toimeentulotuen uudet verkkosivut marraskuun lopussa. Asiakkaat olivat mukana sivuston tekemisessä jo suunnitteluvaiheessa ja osallistuivat sivuston testaamiseen. Testauksella selvitettiin, löytävätkö asiakkaat tarvitsemansa tiedon, ymmärtävätkö he sen ja osaavatko toimia sen perusteella.

Toimeentulotuen hakemista hankaloittavat muutkin seikat kuin se, että tukea voi joutua hakemaan kahdesta paikasta. Hakemukseen tarvitaan muun muassa paljon liitteitä. Kuuntele, miten Anna Kontula kommentoi asiaa Kalle Haatasen ohjelmassa Työväenluokka tänään (kohdassa 8:40).

Kelalta tarvitaan selkeät ohjeet. Kansan Uutiset 5.12.2016.

Toimeentulotuelle uudet verkkosivut. Kela.fi 29.11.2016.

Työväenluokka tänään. Yle Radio 1 26.11.2016.


Palaa otsikoihin