Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Virkakielestä mediassa

10.8.2016 9.09

Suomalaisissa eläketeksteissä virallisempi sävy kuin ruotsinsuomalaisissa

Virkakielestä mediassa: Kieliviesti 2/2016.

Tutkija Eveliina Tolvanen kirjoittaa virkakielestä ruotsinsuomalaisen kielenhuoltolehden Kieliviestin artikkelissa Suomalaisten ja ruotsinsuomalaisten eläketekstien vertailua. Tolvanen on tutkinut Kelan ja Ruotsin Eläkeviraston julkaisemia tekstejä.

Tolvanen kuvaa artikkelissaan muun muassa sitä, millaista suhdetta eläketeksteissä luodaan kirjoittajan eli viranomaisen ja lukijan välille. Tätä hän on tutkinut tarkastelemalla, miten viranomaiseen ja lukijaan viitataan. Viranomaiseen voidaan viitata esimerkiksi viranomaisen nimellä tai me-muodoilla ja lukijaan esimerkiksi sinuttelemalla tai kolmannen persoonan muodoilla.

Tolvasen mukaan viranomaisen ja lukijan välille rakentuvaa suhdetta on tärkeää pohtia virkakieltä kehitettäessä. Tolvanen on havainnut, että suomalaisissa teksteissä lukijan ja viranomaisen suhde on virallisempi ja etäisempi kun taas ruotsinsuomalaisissa teksteissä se on epämuodollisempi.

Teksti: Mirja Nissinen

Tolvanen, Eveliina 2016. Suomalaisten ja ruotsinsuomalaisten eläketekstien vertailua. Kieliviesti 2/2016.


Palaa otsikoihinKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången