Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Virkakielestä mediassa

4.8.2016

Selkeys säästää ja herättää luottamusta

Virkakielestä mediassa: Yle Uutiset 27.6.2016 ja Helsingin Sanomat 26.6.2016 ja 16.7.2016.

Kesän aikana on uutisoitu kolmesta tapauksesta, jotka havainnollistavat selkeän virka- ja lakikielen sekä oikean nimistön käytön tärkeyttä.

Ylen uutisissa kerrottiin kesäkuussa, että hallinto-oikeus oli hylännyt kunnanvaltuuston päätöksen kunnassa toteutettavasta koulu-uudistuksesta. Syynä oli sekä puutteellinen tiedottaminen kuntalaisille että päätöksen epäselvä kieli, joka ei täyttänyt hallintolain vaatimuksia.

Helsingin Sanomien uutisesta (16.7.) puolestaan käy ilmi, millaiset vaikutukset yhdellä pienellä virkatekstin nimivirheellä voi olla.

Epäselvät ja huolimattomat virkatekstit vievät helposti resursseja ja nakertavat kansalaisten luottamusta hallintoon. Selkeän virkakielen kirjoittajalta vaaditaan sekä tarkkuutta että kykyä asettua tekstin vastaanottajan asemaan. Mitä henkilö tietää aiheesta? Millaisia lauserakenteita, termejä tai sanoja hän voi ymmärtää? Entä mikä tieto on hänen toimintansa kannalta olennaista?

Asianajotoimisto Dottirissa (HS 26.6.) on kiinnitetty huomiota lakitekstien monimutkaisuuteen juuri kansalaisten näkökulmasta. Toimiston lakimiehet toivovat, että juristikoulutuksessa opetettaisiin niin sanottua tekstien palvelumuotoilua ja yritykset muistaisivat asiakaslähtöisyyden myös palveluehtoja kirjoittaessaan.

Yle Uutiset 27.6.2016

Helsingin Sanomat 26.6.2016

Helsingin Sanomat 16.7.2016


Palaa otsikoihin