Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

16.8.2018 11.53

Vantaan kielenhuoltoprojekti ehdolla Vuoden selväsanaiseksi

Vantaan kaupungin viestinnän ja kaupunginkanslian tavoitteena on ollut karsia kapulakielisyyttä.

Projekti lähti liikkeelle, kun päätöksenteon valmistelijat itse toivoivat kieleen ja kirjoittamiseen keskittyviä koulutuksia. Kaupunginkanslia oli jo aiemmin järjestänyt valmistelijoille koulutuksia kaupungin päätöksenteon tehostamiseksi.

Paula Harju kaupunginkansliasta kertoo, että koulutuksia pidettäessä huomattiin, kuinka paljon päätösesitysten kielellinen selkeys ja yksiselitteisyys vaikuttivat asioiden käsittelyn ja päätöksenteon sujuvuuteen. Kävi ilmi, että valmistelijoilla oli halu kirjoittaa selkeämpiä tekstejä, mutta he tarvitsivat siihen lisää koulutusta.

Eroon kapulakielestä

Kaksi vuotta kestäneen kielenhuoltoprojektin alussa koulutukset painottuivat päätöksentekoon liittyviin teksteihin, ja valmistelijoiden koulutukset olivat toimialoittain kohdennettuja. Ennen koulutuksia käytiin läpi osallistujien työssään kirjoittamia tekstejä. Niiden pohjalta valittiin käsiteltäviksi juuri kyseisen toimialan teksteissä toistuvia kirjoittamisen ongelmia.

Valmistelijoiden toiveiden lisäksi liikkeellepanevana voimana oli Vantaan kaupungin viestinnän brändiuudistus. Oivallettiin, että viestintä ei voi olla rentoa, selkää ja ytimekästä, jos tekstit ovat kankeita ja epäselviä. Toimintaa laajennettiin ja koulutuksia alettiin tarjota kaikille kunnan työntekijöille, jotka kirjoittavat työssään paljon.

Kielenhuoltokoulutuksia on järjestetty otsikolla Miten kirjoitan paremmin eroon kapulakielestä. Koulutukset sisältävät paljon erilaisia harjoituksia sekä kirjoitusohjeita otsikoinnista sanastoon ja tekstin muotoiluun. Koulutuksissa on käytetty runsaasti konkreettisia tekstiesimerkkejä sekä pohdittu myös sitä, miksi selkeä viestintä on tärkeää.

Jatkosuunnitelmia ja positiivista palautetta

Tulevaisuudessa koulutuksia on tarkoitus jatkaa säännöllisesti. Sekä räätälöityjä että yleisiä kielenhuoltokoulutuksia järjestetään muutaman kerran vuodessa. Seuraavaksi aiotaan muokata myös erilaisia tekstipohjia selkeämmiksi. Harju kertoo, että epäselvät ilmaukset säilyvät helposti huomaamatta vanhoissa tekstipohjissa vuodesta toiseen ja esityslistasta seuraavaan.

Koulutuksista on saatu positiivista palautetta niin osallistujilta kuin kouluttajaltakin. Osallistujat kertovat saaneensa koulutuksesta konkreettisia vinkkejä omaan kirjoittamiseen.

Koulutuksia pitänyt Meri Hämäläinen oli alkuun pelännyt, että osallistujat eivät ehkä pidä kielenhuoltoasioita ja selkeän viestinnän opettelua tärkeänä. Hänen pelkonsa osoittautui kuitenkin onneksi turhaksi: ”Huomasin kuitenkin ilokseni, että oppilaani olivat asian äärellä innoissaan ja tosissaan.”

Miten kirjoitan paremmin – eroon kapulakielestä (Meri Hämäläinen, 27.2.2018)

Vuoden selväsanainen -kilpailu on käynnissä

Vantaan kaupungin kielenhuoltoprojekti on ehdokkaana Vuoden selväsanainen -kilpailussa. Kilpailu on edelleen käynnissä. Ilmoittaudu mukaan kisaan viimeistään 14.9.2018.

Lue lisää Vuoden selväsanainen -kilpailusta

Teksti: Vilma Vartiainen


Palaa otsikoihin