Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

12.9.2018 10.06

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto ehdolla Vuoden selväsanaiseksi

Osaston työntekijät lukevat ja kommentoivat toistensa tekstejä saadakseen niistä selkeämpiä.

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto seuraa julkisen talouden tilaa ja näkymiä. Sen keskeinen tehtävä on valmistella valtion päätöksentekoa talousasioissa. Osasto myös arvioi talouspoliittisten toimien vaikutuksia ja osallistuu EU:n talouspolitiikan valmisteluun. Tärkeä väline tässä työssä ovat talouden kehitystä arvioivat katsaukset, joita osasto laatii neljästi vuodessa.

Tekstit selkeämmiksi yhteistyöllä

Taloudellisen katsauksen tekijät lukevat ja kommentoivat toistensa kirjoittamia osioita jo niiden luonnosvaiheessa. Tämä auttaa kirjoittajia saamaan tekstiinsä laajemman näkökulman. Kommentoinnin tavoitteena on myös selkeyttää tekstiä. Lopuksi katsauksen kieli vielä tarkastetaan ja yhdenmukaistetaan.

Katsauksia käytetään ensisijaisesti valtion talousarviovalmistelun pohjana, joten niiden selkeys sujuvoittaa valmistelutyötä ja päätöksentekoa. Katsauksia käytetään myös taloustilannetta koskevissa keskusteluissa kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa. Siten niiden selkeys tehostaa yleisemminkin viestintää talouden tilasta ja näkymistä.

Katsaustekstien yhteinen kommentointi on koettu osastossa erittäin hyödylliseksi työtavaksi, ja yhteistyötä tehdään muitakin tekstejä laadittaessa. Erityisesti finanssiasiantuntija Ilari Ahola on omalla työllään edistänyt sitä, että osastossa työskentelevät lukevat ja kommentoivat toistensa tekstejä. Osastosihteeri Sirkka Voutilainen puolestaan tarkastaa tekstien kielen. Tavoitteena on selkeä ja ymmärrettävä viestintä.

Kohti avoimempaa hallintoa

Taloudelliset katsaukset ovat vapaasti luettavissa ja ladattavissa valtiovarainministeriön verkkosivuilla. Ne ovat siis kaikkien kansalaistenkin käytettävissä. Niiden yhteydessä on myös video, joka kuvaa havainnollisesti, miten nämä valtion viralliset talouden ennusteet tehdään.

Videolla kerrotaan katsauksen laatimisen lähtökohdista ja perusteista ja näin ohjataan lukijaa tulkitsemaan ennustetta. Tämä auttaa ymmärtämään tekstiä ja sen merkitystä. Sekä tekstien selkeys että tieto tekstien laatimisen taustoista lisäävät osaltaan hallinnon avoimuutta.

Tutustu taloudellisiin katsauksiin ja niiden laatimisesta kertovaan videoon

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto ja sen tekstejä selkeyttävät työtavat ovat ehdokkaana Vuoden selväsanainen -kilpailussa. Kilpailu sulkeutuu 14.9.2018.

Lue lisää Vuoden selväsanainen -kilpailusta

Teksti: Liisa RaevaaraPalaa otsikoihin