Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

15.3.2018 15.50

Valtionhallinnon Hyvä virkakieli -verkkokurssi on avattu!

Kotuksen kurssi on julkaistu E-oppiva-oppimisalustalla.

Hyvä virkakieli -kurssille pääsee uudelta valtionhallinnon yhteiseltä E-oppiva-oppimisalustalta. Moodle-pohjaisen kurssin esittelyvideo ja sisällönkuvaus ovat kaikkien nähtävillä, mutta kurssille kirjaudutaan valtion Virtu-tunnuksin. Kurssi on ilmainen, ja sen voi suorittaa itsenäisesti. 

Noin tunnin mittainen kurssi koostuu opetusvideoista, joilla virkakielestä ja sen hankalista lause- ja virkerakenteista kertovat Kotuksen kouluttajat. Videoiden lisäksi kurssi sisältää tietolaatikoita ja tehtäviä. Toistaiseksi videoissa ei ole tekstitystä, mutta saavutettavuuteen paneudutaan lisää kevään aikana. 

Kuva_videointipäivästä. Kuva: Janne Marjanen, E-oppiva
Kielitoimiston kouluttajat Riitta Hyvärinen ja Marianne Laaksonen. Kuva: Janne Marjanen. E-oppiva, HAUS kehittämiskeskus Oy.

Kurssissa on neljä osiota. Ensimmäinen osio on tiivis johdanto virkakieleen ja siihen, miten virkakieltä syntyy ja miten sitä voi parantaa. Toisessa osiossa käsitellään hankalia lause- ja virkerakenteita: taklattavana ovat niin pitkät määriteketjut, epäselvät lauseenvastikkeet kuin ajatuksen katkaisevat kiilalauseetkin.

Kurssin kolmannessa osiossa pohditaan tekstien epähavainnollisuutta, muun muassa substantiivityyliä ja passiivin käyttöä. Viimeisessä osiossa esitetään lyhyt yhteenveto ja annetaan vinkkejä siihen, mistä löytää lisätietoa.

Selvitystyöstä yhteistyöhön

Hyvä virkakieli -kurssin ovat toteuttaneet Kotus ja HAUS kehittämiskeskuksen Yhteinen e-oppiminen valtionhallinnossa (E-oppiva) -hanke. Yhteistyö alkoi syksyllä 2017. Kotuksen asiantuntijat suunnittelivat ja laativat kurssin sisällön, ja E-oppiva-hankkeen tuotantotiimi vastasi kurssin teknisestä ja visuaalisesta toteutuksesta.

Toiveissa on, että kurssi saataisiin tämän vuoden aikana myös kuntien työntekijöiden käyttöön.

Hyvän virkakielen pilottikurssia alettiin valmistella Kotuksessa vuonna 2016. Valtion ja kuntien virastoille lähetettiin elokuussa 2016 kysely, jossa kartoitettiin tarvetta hyvän virkakielen kurssille ja toiveita muun muassa sen sisällöstä ja muodosta. Kyselyyn saatiin 857 vastausta, ja aihealueista juuri lause- ja virkerakenteet sai eniten kannatusta.

Suunnittelussa tehtiin yhteistyötä myös tulevien käyttäjien kanssa. Sidosryhmille järjestettiin työpaja syksyllä 2016, ja aineistoesimerkkejä saatiin eri puolilta valtionhallintoa.

Hyvä virkakieli -verkkokurssi
E-oppiva-oppimisalusta
Hyvää virkakieltä kaikille: verkkokurssille 97 prosentin kannatusTeksti: Marianne Laaksonen


Palaa otsikoihin