Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

9.3.2016 10.31

Uusi verkosto työelämän kielen tutkijoille ja ammattilaisille

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistykseen (AFinLA) on perustettu Työelämän kieli -teemaverkosto.

Työelämän kieli -teemaverkosto kokoaa yhteen työelämän kielenkäytöstä kiinnostuneita tutkijoita, opettajia ja työpaikkojen kielen ammattilaisia. Sen piirissä voidaan tiedottaa ja keskustella työelämän kielenkäyttöön liittyvistä hankkeista ja ajankohtaisista tapahtumista.

Verkoston tavoitteena on luoda yhteistyötä, joka auttaa kehittämään alan tutkimusta ja opetusta. Verkosto pyrkii myös rakentamaan ja vahvistamaan yhteyksiä tutkijoiden ja työelämässä toimivien kielen ammattilaisten ja muiden työelämän kielenkäytöstä kiinnostuneiden toimijoiden kesken.

Työpaja Kielitieteen päivillä

Verkosto järjestää toukokuussa Oulussa vietettävillä Kielitieteen päivillä työpajan, jonka nimi on Työelämän kieltä tutkimassa: Monitieteisiä kurkotteluja muuttuvaan yhteiskuntaan. Työpajassa esitellään meneillään olevia hankkeita sekä pohditaan, millaista kielenkäytön ja työn yhteyksiä käsittelevää tutkimusta Suomessa tarvitaan ja miten tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä työelämän kielellisten käytänteiden kehittämisessä.

Teksti: Liisa Raevaara

AFinLAn Työelämän kieli -teemaverkosto
Kielitieteen päivät 2016Palaa otsikoihin