Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

18.11.2016 13.22

Tutkimus tietopyyntöihin vastaamisesta

Miten kunnat vastaavat tietopyyntöihin? Tuore tutkimus avaa näkymän paitsi julkisuuslain toteutumiseen myös viranomaisviestinnän ja vuorovaikutuksen moniulotteisuuteen.

Aleksi Koski ja Heikki Kuutti havaitsivat tutkimuksessaan monentyyppisiä ongelmia kuntien tavassa vastata tietopyyntöihin. Monet havainnoista ovat tuttuja muistakin asiointitilanteista. Asiointi voi esimerkiksi kilpistyä siihen, että viranomainen on vaikeasti tavoitettavissa tai siihen, että viranomainen edellyttää kansalaisen esittävän asiansa tietyllä tavalla, esimerkiksi lomakkeella.

Myös vastausaikojen venyminen tai vastaamatta jättäminen olivat Kosken ja Kuutin mukaan yleisiä ongelmia. Moni ongelma johtuu ohjeistuksen, kokemuksen ja resurssien puutteesta. − Sekin on tuttua muusta asioinnista: viranomaisten viestintään, vuorovaikutukseen sekä tiedonhallintaan ja -käsittelyyn kohdistuu monenlaisia vaatimuksia, mutta mahdollisuuteen toteuttaa vaatimukset ei yleensä satsata riittävästi.

Teksti: Ulla Tiililä

Linkki tutkimukseen:
Aleksi Koski ja Heikki Kuutti: Läpinäkyvyys kunnan toiminnassa – tietopyyntöihin vastaaminen


Palaa otsikoihin