Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

26.4.2016 12.00

Seuraa YK:n paikannimiasiantuntijoiden kokousta verkossa

YK:n paikannimiasiantuntijat käsittelevät Bangkokissa paikannimistön huoltoon liittyviä asioita, kuten nimien kirjoitusasua latinalaisin kirjaimin ja niiden ääntämistä.

YK:n paikannimiasiantuntijoiden ryhmän UNGEGNin 29. kokous on parhaillaan menossa Bangkokissa. Kokous kestää viikon, ja sen aikana käsitellään lukuisia paikannimistön huoltoon liittyviä asioita. Suomesta kokoukseen osallistuvat Kotuksen ja Maanmittauslaitoksen edustajat.

Kokouksen asialistalla ovat esimerkiksi paikannimitietokannat ja -julkaisut, paikannimien latinaistaminen ja ääntäminen, kansainväliset paikannimiohjeistot sekä eksonyymien eli ulkomaisten omakielisten paikannimien käyttö muissa kielissä. Kokouksessa käsitellään myös paikannimien kulttuurista merkitystä ja sen hyväksi tehtävää työtä sekä maiden nimiä.

UNGEGN eli United Nations Group of Experts on Geographical Names on YK:n talous- ja sosiaalineuvoston alainen, pysyvä työryhmä, jonka toimintaan Suomi on osallistunut sen perustamisesta eli 1960-luvulta lähtien.

YK:n paikannimityö

Kokousta voi seurata reaaliaikaisesti:

Tiistain 26.4. istunto
Maanantain 25.4. istunto


Palaa otsikoihin