Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

24.3.2016 10.53

Sähköinen asiointimahdollisuus hyvä, mutta ei riittävä

Viranomaisviestinnän tarkastelussa ei voi pitäytyä vain tekstien ja niiden kielen tarkastelussa. Huomiota on kiinnitettävä myös esimerkiksi viestinnän kanaviin.

Eduskunnan oikeusasiamies arvioi tammikuussa, että Verohallinto ylitti toimivaltuutensa, kun se edellytti yrittäjien toimittavan rakentamisilmoitukset pelkästään sähköisesti. Oikeusasiamies vetosi muun muassa hallintolain palveluperiaatteeseen.

Kannanotossa tuotiin esille, että palveluperiaatteen mukaan ”hallinnon menettelyt on järjestettävä asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen siten, että asiointi on helppoa ja palvelut helposti saavutettavissa. Viranomaisen on myös turvattava asiakkailleen riittävä valinnanmahdollisuus.”

Sama periaate tuodaan esille Hyvän virkakielen toimintaohjelmassa. Siinä esitetään (s. 22), että viranomaisten on valittava viestinnän ja asioinnin kanava tapauskohtaisesti ja asiakasryhmittäin. Vaikka Suomessa lähes 90 prosenttia 16−89-vuotiaista käyttää internetiä, noin 10 prosenttia ei käytä. Näiden joukossa on myös yrittäjiä.

Teksti: Ulla Tiililä

Verohallinto unohti asiakkaan oikeudet
Hyvän virkakielen toimintaohjelma
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö

Palaa otsikoihin