Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

16.5.2019 13.31

Saavutettavuussivu julkaistu

Vinkkejä ja ohjeita saavutettavaan virkakieleen.

Vinkkejä saavutettavaan virkakieleen -verkkosivulle on koottu tietoa saavutettavuudesta. Sivulle on nostettu Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) asiantuntijoiden kirjoituksia ja esityksiä, joissa käsitellään saavutettavuutta. Sivulla on myös linkkejä sekä Kotuksen että muiden organisaatioiden hyödyllisiin ohjeisiin.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa viranomaisia kiinnittämään huomiota verkkopalvelujensa saavutettavuuteen. Vaatimukset koskevat palvelujen teknistä toteuttamista mutta myös kieltä, jonka varaan palvelut rakentuvat. Saavutettava kieli on tuttua ja havainnollista, helposti hahmotettavaa ja tilanteeseen sopivaa ja sävyltään käyttäjän huomioon ottavaa – hallintolain 9. pykälän adjektiivein ymmärrettävää, selkeää ja asiallista.

Kotus antaa hyvän virkakielen ja selkeän kirjoittamisen ohjeita ja koulutusta ja edistää näin hallintolain kielipykälän toteutumista ja kielellistä saavutettavuutta. Ohje- ja verkko-opiskelumateriaalia työstetään parhaillaan käynnissä olevassa hankkeessa, ja uutta materiaalia julkaistaan Kotuksen verkkosivuilla syksyllä.

Vinkkejä saavutettavaan virkakieleen -verkkosivu

Virkakielen verkko-opiskeluhanke

Teksti: Marianne Laaksonen


Palaa otsikoihin