Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

15.3.2019 13.42

Miksi VRK on toimiva lyhenne, mutta Luova kyseenalainen?

Miten hallintolaki huomioidaan nimien suunnittelussa?

Ulla Onkamo kirjoittaa Kielikellon numerossa 1/2019, millaisia seikkoja julkishallinnon nimiä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon. Hyvän virkakielen on ulotuttava muun viranomaisten käyttämän kielen lisäksi myös julkishallinnon erisnimiin, esimerkiksi virastojen, palveluiden ja hankkeiden nimiin. Onkamo havainnollistaa artikkelissaan esimerkein, mitä hallintolakiin kirjatut asiallisuus, selkeys ja ymmärrettävyys tarkoittavat nimien kannalta.

Asiallinen nimi on tarkoitteelleen sopiva eikä loukkaa ketään. Selkeä nimi on helppo hahmottaa, ja ymmärrettävä nimi on yksiselitteinen ja tarpeeksi konkreettinen. Toimivat nimet auttavat hahmottamaan hallinnon rakenteita ja edistävät siten avointa hallintoa. Asiallisuuden, selkeyden ja ymmärrettävyyden on mentävä julkishallinnon nimissä brändäyksen edelle, mutta useimmiten näiden ei tarvitse olla ristiriidassa. Selkeät nimet ovat kaikkien etu.

Ulla Onkamo: Millaisia ovat asialliset, selkeät ja ymmärrettävät nimet? (Kielikello 1/2019)

Teksti: Vilma Vartiainen


Palaa otsikoihin