Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

18.12.2018 14.23

Maakunnille laadittiin viestintäsuositus

Suosituksessa maakuntia kehotetaan panostamaan viestintään.

Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyviä lakeja käsitellään eduskunnassa. Samaan aikaan maakunnissa jatketaan uudistusten valmistelua. Viime viikolla julkaistiin suositus maakuntien viestinnän organisoinnista ja resursoinnista. Sen tarkoituksena on tukea maakuntia viestinnän suunnittelussa. Suosituksen on laatinut maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallinen viestintäryhmä yhdessä maakuntien viestintäverkoston kanssa.

Viestintä vaatii suunnittelua, johtamista ja kehittämistä

Suosituksessa korostetaan, että toimiva viestintä vahvistaa demokratiaa ja edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Maakuntien asukkaiden pitää saada tietoa kansalliskielillä, viestinnän tulee olla selkeää ja ymmärrettävää, ja sen pitää huomioida erityisryhmien tarpeet. Onnistunut, vaikuttava viestintä edistää myös maakuntien kehittämistä ja vahvistaa kilpailukykyä.

Viestinnän onnistuminen edellyttää puolestaan riittäviä resursseja. Panostusta tarvitaan paitsi viestinnän toteuttamiseen myös sen johtamiseen, huolelliseen suunnitteluun sekä jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen.

Räätälöityä viestintää eri kohderyhmille

Viestintäsuosituksessa todetaan, että maakuntien ja muunkin julkishallinnon tulisi panostaa viestintäänsä enemmän kuin aiemmin on totuttu tekemään. Panostusta tarvitaan, kun maakunta- ja sote-uudistusta ryhdytään toteuttamaan käytännössä. Myös viestinnän ja median nopea muuttuminen asettaa viestinnälle uusia vaatimuksia.

Lisää resursseja tarvitaan myös siksi, että tavoitteena on eri kohderyhmille räätälöity vuorovaikutteinen ja monikanavainen viestintä: ”Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien, työntekijöiden, päättäjien, matkailijoiden, yritysten ja median, nuorten ja vanhojen ja erityisryhmien kanssa on kommunikoitava kullekin sopivilla kanavilla ja kohderyhmälle tutulla tavalla ja kielellä.”

Suositus maakuntien viestinnän organisoinnista ja resursoinnista (pdf)

Tiedote maakuntien viestintäsuosituksen julkaisemisesta (Alueuudistus.fi, 14.12.2018)

Teksti: Liisa Raevaara


Palaa otsikoihin