Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

9.12.2015 13.56

Korruption ehkäisykin voi olla virkakieliasia

Tänään 9.12. vietetään kansainvälistä korruption vastaista päivää. Korruption vastustamisessa ja ehkäisemisessä hallinnon avoimuudella on keskeinen rooli. Avoimuus taas kytkeytyy monin tavoin viestintään ja kielenkäyttöön.

Avoimuus kytkeytyy paitsi asialliseen, selkeään ja ymmärrettävään ilmaisuun myös syvemmin ja laajemmin viestinnän rakenteisiin ja käytänteisiin. Korruption vastustaminen vaatii tietoa, valppautta ja rohkeutta.

Jotta viranomaisten toiminta olisi aidosti läpinäkyvää, on tietoa oltava julkisesti saatavissa ja sen pitää myös olla vaikeuksitta ymmärrettävissä. Näistä kahdesta edellytyksestä tosin kielenkäytön merkitys korruption ehkäisyssä usein unohtuu.

Katso oikeusministeriön Korruptionvastaisen päivän sivua. Sieltä löytyvät ministeriön ja Transparency international Suomi ry:n järjestämän tilaisuuden ohjelma sekä Vaasan yliopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun raportit korruption riskitekijöistä ja -kohteista Suomessa.

Korruptionvastainen päivä


Palaa otsikoihin