Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

20.6.2018 10.00

Kieli läpäisee koko hallinnon

Tervetuloa valtionhallintoon! -tapahtumassa avoin ja selkeä viestintä sekä virkakielityö nousivat keskiöön.

Tiistaina 12.6.2018 noin 350 valtion korkeakouluharjoittelijaa kokoontuivat kuulemaan Suomen valtionhallinto tänään -luentosarjaa. Paikalla oli harjoittelijoita lukuisista eri virastoista ja monilta eri tieteenaloilta. Hallinnossa käytettävän kielen selkeys ja ymmärrettävyys nousivat tärkeiksi ja puhututtaviksi seikoiksi, jotka koskettavat työntekijöitä kaikilla aloilla.

Tilaisuudessa esiteltiin konkreettisia toimia, joita on tehty virkakielen selkeyttämiseksi. Harjoittelijoille tuli tutuksi esimerkiksi Kelan vammaistukisivujen uudistus, jossa Kotimaisten kielten keskus (Kotus) oli apuna. Lisäksi mainittiin Kotuksen johtaman tutkimushankkeen tulos, joka osoittaa muun muassa, että päiväkotien työntekijät käyttävät tekstien tekemiseen jopa päivän viikossa.

Oivalluksia virkakielestä

Harjoittelijoille oli annettu ennakkotehtäväksi opiskella jokin vapaavalintainen kurssi E-oppiva-alustalla ennen tilaisuutta. Kotuksen Hyvä virkakieli -verkkokurssi oli ollut osallistujien suosiossa, ja yleisön vapaan sanan aikana kuultiinkin oivaltavia huomioita virkakielestä.

Eri alojen harjoittelijat kertoivat muun muassa huomanneensa, kuinka tärkeä rooli lauserakenteella on viestin ymmärrettävyyden kannalta. Viestin sisältö voi jäädä merkityksettömäksi, jos rakenne on epäselvä.

Luennon aikana selväksi kävi myös, että lähes kukaan hallinnon työntekijä ei voi välttyä tekstien kirjoittamiselta ja lukemiselta. Selkeä virkakieli on kaikkien yhteinen vastuu, ja selkeällä sekä avoimella viestinnällä helpotetaan kaikkien työtä.

Valtio pelaa avoimin kortein

Neuvotteleva virkamies Johanna Nurmi valtiovarainministeriöstä esitteli Avoin hallinto -hanketta, jossa kotuslaiset ovat olleet mukana erilaissa rooleissa alusta asti eli vuodesta 2013. Selkeä kieli on avoimuuden edellytys, ja kieli onkin ollut tärkeä osa jokaista kansallista Avoimen hallinnon toimintaohjelmaa.

Avoin hallinto -hankkeen ydinajatuksena on tehdä hallinnon viestinnästä mahdollisimman avointa kansalaisille ja samalla tehdä maailmasta saavutettavampi paikka. Avoin hallinto on onnistunut luomaan helposti lähestyttävän hankkeen, jonka konkreettisia toimenpiteitä hallinnon selkeyttämiseksi on jokaisen helppo käyttää hyödyksi omassa työssään.

Paikalla olleet Kotuksen harjoittelijat olivat ilahtuneita siitä, kuinka näkyvästi kieliasiat nostettiin esille luentosarjan aikana. Harjoittelijana on hienoa itse olla mukana aitiopaikalla tekemässä virkakielityötä.

Teksti: Vilma Vartiainen
 

Avoin hallinto

Hyvä virkakieli -verkkokurssi (toistaiseksi saatavilla vain valtionhallinnon työntekijöille)

Tallenne Marjaana Laineen osuudesta

Tallenne Johanna Nurmen osuudesta

Elämän ja kuoleman tekstit -verkkojulkaisu


Palaa otsikoihin