Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

23.11.2018 9.00

Kaupungin viestinnässä metsä on ekosysteemipalvelu

Helsingin Sanomien kaupunkitoimittaja perehtyi ympäristölautakunnan kielenkäyttöön.

Helsingin Sanomien kaupunkitoimittaja Kimmo Oksanen tutustui Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan papereihin ja pani merkille, että tavalliset asiat on nimetty abstraktioiksi, joiden tarkoite jää hämäräksi. Kaupungin kielessä metsä ei olekaan metsä, vaan "ekosysteemipalvelu".

Oksanen kiinnittää erityishuomion sanaan palvelu, joka esiintyy myös ekosysteemipalvelun perusosana. Hänen havaintonsa mukaan palvelu-sanan käyttö alkoi yleistyä Helsingin virkakielessä siinä yhteydessä, kun kaupungin hallintomalli ja organisaatio muuttuivat vuonna 2017. Konkreettiset virastot muuttuivat toimialoiksi, jotka kaupunkilaisten johtamisen sijasta tuottavat palveluita kaupunkilaisille. Muutos tuotti hassunkurisia ja byrokraattisia nimikkeitä, joista mainittakoon esimerkkinä ”rakentamispalveluliikelaitos”, aiemmin rakennusviraston osasto.

Kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuoltaja Ulla Onkamo on tarkastellut sanan toimiala käyttöä kaupunkien organisaatioissa. Toimiala on monissa yhteyksissä korvannut virastot ja osastot. Kasvoton ja abstrakti toimiala on itse asiassa viranomainen, jonka alaorganisaatioita ovat palvelut tai palvelukokonaisuudet. Abstraktit ilmaukset voivat johtaa siihen, että vastuussa olevan tahon hahmottaminen ja löytäminen vaikeutuu.

Helsingin Sanomat 15.11.2018

Ulla Onkamo: Mitä toimiala tarkoittaa nimissä? Kielikello 2/2018

Teksti: Matti Räsänen


Palaa otsikoihin