Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

22.11.2017 14.59

Kansalaisille tietoa ja apua lakiasioissa?

Helsingin yliopiston projektissa tutkitaan, voisiko digitaalisilla palveluilla edistää ymmärrettävän ja luotettavan oikeudellisen tiedon saatavuutta.

Digitalisaatio valtaa alaa myös oikeusjärjestelmässä. Se vaikuttaa oikeudellisen tiedon hallintaan ja oikeudellisiin käytänteisiin. Entä voisiko se auttaa kansalaisia ymmärtämään oikeusjärjestelmää, arvioimaan viranomaisten toiminnan lainmukaisuutta ja puolustamaan oikeuksiaan?

Tätä tutkii Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan projekti Legal Tech Lab, joka aloitti toimintansa viime vuoden lopulla. Projektin yhtenä tavoitteena on selvittää ja kokeilla, miten teknologian ja digitaalisten palvelujen avulla voisi parantaa kansalaisten mahdollisuuksia saada ymmärrettävää ja luotettavaa oikeudellista tietoa sekä auttaa heitä hoitamaan asioitaan oikeusjärjestelmässä.

Suomalaisten mielestä helposti omaksuttavaa oikeudellista tietoa on vaikea saada

Kansalaisten luottamus omiin valmiuksiin ymmärtää oikeudellisia asioita ja omia laillisia oikeuksia ei ole kovin vahva. Suomalaisista 72 % kokee lakiin liittyvien asioiden olevan maallikolle vaikeita ymmärtää. Vain hieman yli puolet kansalaisista on sitä mieltä, että heillä on kykyä arvioida viranomaisten toiminnan lainmukaisuutta ja puolustaa oikeuksiaan.

Tämä käy ilmi kyselytutkimuksesta, jonka Legal Tech Lab -projekti teki tämän vuoden syyskuussa. Tutkimuksen mukaan myös lainopillisen avun saamista pitäisi helpottaa. Sitä pidetään tavalliselle ihmiselle usein liian kalliina. Koska luotettavaa ja helposti omaksuttavaa tietoa laeista ja oikeudenkäytöstä on vaikea saada, ihmiset eivät koe laillisten oikeuksien toteutuvan tasavertaisesti.

Yhteistyötä digitaalisten palvelujen kehittämisessä

Legal Tech Lab -projekti pyrkii myös edistämään yhteistyötä digitaalisten palvelujen tutkimuksessa ja kehittämisessä. Projektissa halutaan yhdistää akateeminen ja käytännön tieto sekä luoda keskustelua eri ryhmien välillä. Sen toiminnassa on mukana oikeustieteen opiskelijoita, ja se tekee yhteistyötä muun muassa palvelumuotoilun ja tietojenkäsittelyn ammattilaisten kanssa. Tässä yhteistyössä varmasti myös kielen ammattilaisten olisi hyvä olla mukana.

Teksti: Liisa Raevaara

Lisätietoa:

Tiedote Legal Tech Lab -projektista ja sen kyselytutkimuksesta.Palaa otsikoihin