Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

9.8.2017 10.53

Kansainvälistä paikannimityötä New Yorkissa

Nimistönhuoltaja Ulla Onkamo raportoi YK:n paikannimikokouksesta ja -konferenssista.

YK:n paikannimiasiantuntijaryhmän eli UNGEGNin 30. kokous ja YK:n 11. standardointikonferenssi paikannimistä järjestetään New Yorkissa 7.‒18.8.2017. Kokouksessa Suomea edustavat Ulla Onkamo Kotimaisten kielten keskuksesta ja Teemu Leskinen Maanmittauslaitoksesta.

Vuonna 1967 perustettu UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names) on yksi ECOSOCin eli YK:n talous- ja sosiaalineuvoston seitsemästä pysyvästä asiantuntijaelimestä. Sen tavoitteena on, että tiedonkulun parantamiseksi maailman paikannimille saataisiin mahdollisuuksien mukaan kussakin kirjoitusjärjestelmässä vain yksi, sijaintimaan itsensä hyväksymä kirjoitusasu. Tätä työtä kutsutaan paikannimien standardoinniksi.

New Yorkin -kokouksen ensimmäisenä päivänä puheenjohtajat esittelivät työryhmien viimeaikaista toimintaa. Edustajien kysymyksissä esiin nousseita aiheita olivat muun muassa paikannimien standardointityön jatkuvat haasteet Afrikan maissa sekä kaupallisten paikannimien, kuten sponsorinimien, yleistymisen ongelmat.

”Kirjeenvaihtajamme” Ulla Onkamo raportoi virkakielen Facebook-sivulla mielenkiintoisimmista aiheista kokousten edetessä. Ohjelmassa on muun muassa UNGEGNin 50-vuotisjuhlavuoteen liittyviä esityksiä sekä jännittävä paneelikeskustelu siitä, millaisin kriteerein ja missä tilanteissa vieraskielisiä paikannimiä voi muuntaa oman kielen mukaiseksi.

Seuraa kokousta reaaliajassa

Virkakielen Facebook-sivu


Palaa otsikoihin