Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

15.12.2017 15.00

Joululahjaksi ymmärrettävää viestintää valinnanvapaudesta, hallitus!

Kotus muistuttaa, että valinnanvapauden toteutuminen on hyvien tekstien varassa. Lakiluonnos ei anna vastauksia siihen, miten viestintä saadaan onnistumaan.

Kotus antoi valinnanvapauslaista sen toisellakin lausuntokierroksella lausunnon. Siinä todettiin, että lakiluonnos on kielellisesti monin kohdin abstrakti ja vaikeaselkoinen. Jotta tämän lain perusteella voidaan toimia, tarvitaan paljon tarkentavaa ohjeistusta muun muassa tekstien tekemisestä.

Maakunnille, erityisesti niiden liikelaitoksille, on laissa annettu valtava vastuu uuden järjestelmän toimimisesta. Käytännössä niiden on tehtävä runsaasti erilaisia tiedottavia ja ohjeistavia tekstejä sekä suunnitelmia ja päätöksiä.

Maakunnat ovat itsenäisiä toimijoita, mutta miten toteutuu yhdenvertaisuus, jos kaikkien maakuntien kaikki palveluntarjoajat esittelevät toimintaansa ja tekevät suunnitelmiaan kukin omin sanoin ja omalla tavallaan?

Kotus toivoo, että hallitus huolehtii maakunnille riittävät resurssit tekstityöhön. Hallituksen pitää myös kannustaa maakuntia yhteistyöhön viestinnän suunnittelussa ja tekstien laatimisessa sekä antaa tukeaan hyvien yhteisten tekstimallien kehittämiseen. Lisäksi apua tarvittaisiin sopivien menetelmien luomiseen, niin että viestinnän onnistumista voidaan mitata.

Siinäpä joulutoiveita ja uudenvuoden lupausten aiheita hallitukselle!


Palaa otsikoihin