Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista virkakielestä

20.10.2016 8.34

Hyvää virkakieltä kaikille: verkkokurssille 97 prosentin kannatus

Idea virkakielen verkkokurssista sai innostuneen vastaanoton. Elokuussa toteuttamaamme kyselyyn tuli yhteensä 857 vastausta: kunnista 256 ja valtionhallinnosta 601.

Kyselyvastausten perusteella verkkokurssia pidetään tärkeänä ja tervetulleena: vastaajista 90 % pitää kurssia tarpeellisena tai erittäin tarpeellisena. Kiinnostus kurssia kohtaan näkyy siinäkin, että 124 vastaajaa kertoi olevansa halukas osallistumaan tavalla tai toisella kurssin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kurssin aihealueista sai eniten kannatusta lauseiden ja virkkeiden selkeyttäminen. Vastaajista 37 % pitää aihetta tarpeellisena ja 60 % erittäin tarpeellisena. Niukasti kakkoseksi jäi tekstin sävyn muokkaaminen lukijaystävälliseksi. Sitä pitää tarpeellisena 37 % ja erittäin tarpeellisena 57 %.

Vastauksista heijastuu tarve kurssin jatkuvaan kehittämiseen. Vain 6 % vastaajista toivoo, että kurssin sisältö pysyy muuttumattomana. Lopputestiä tai todistusta kannattaa alle puolet vastaajista, vaikka moni kommentoikin, että kurssi voisi olla samaan tapaan pakollinen kuin tietoturvakurssikin.  

Tärkeänä pidetään myös mahdollisuutta kurssin räätälöintiin ja palautetta muiltakin kuin kollegoilta. 95 % vastaajista toivoo kouluttajan palautetta omista teksteistä.

Apuvälineitä jo käytettävissä

Kyselyvastauksissa toivottiin myös sellaisia palveluja ja apuvälineitä, joita on jo olemassa. Kielioppiin ja oikeinkirjoitukseen löytyy vinkkejä Kielitoimiston ohjepankista ja Kielikellon arkistosta. Apua yleiskielen sanapulmiin saa Kielitoimiston sanakirjasta.

Oikeinkirjoitusta voi harjoitella myös maksullisella verkkokurssillamme. Lisäksi tarjoamme maksullisena virastoille räätälöityä koulutusta ja palautetta teksteistä. Ruotsin kielestä on jo olemassa Ruotsin kielineuvoston Språkrådetin laatima verkkokurssi Att skriva bättre.

Uutinen: Kysely virkakielen verkkokurssista (23.8.2016)

Kielitoimiston ohjepankki

Kielikellon arkisto

Kielitoimiston sanakirja

Räätälöityä koulutusta virastoille

Palautetta kirjoittajille

Att skriva bättre -verkkokurssi

Palaa otsikoihin