Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Suomen ruotsinkieliset paikannimet ‒ Finlands svenska ortnamn

Suomen ruotsinkieliset paikannimet (Finlands svenska ortnamn) -hanke  sisältää systemaattisia tutkimuksia paikannimistön eri osa-alueista Suomen ruotsinkielisillä alueilla.

Hanke perustuu paikannimikokoelmiin, jotka 1900-luvun aikana on tallennettu suomenruotsalaiselta kielialueelta. Kokoelmia säilytetään Svenska litteratursällskapetin Språkarkivissa; ne sisältävät yhteensä noin 380 000 nimiesiintymää karttoineen. Aineisto on myös Kotuksessa nimenosarekisterinä, joka on aakkosellisesti järjestetty nimen alku- ja jälkiosan mukaan. Kokoelmaan liittyvä kuvarekisteri sisältää noin 10 000 valokuvaa nimetyistä paikoista.

Hanke aloitettiin 1970-luvulla ja lopetettiin vuonna 2001. Osa aineistosta on esitelty neljässä kirjassa:

  • Gunilla Harling-Kranck 1990: Namn på åkrar, ängar och hagar. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.
  • Lars Huldén 2001: Finlandssvenska bebyggelsenamn. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.
  • Ritva Valtavuo-Pfeifer 1998: Terrängnamn i Svenskfinland. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.
  • Kurt Zilliacus 1989: Skärgårdsnamn. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.


Aineistoa on esitelty myös Namnledslexikon-tietokannassa, jonka on suunnitellut Kurt Zilliacus ja toteuttanut Michaela Örnmark. Tietokanta on tutkijoiden vapaasti käytettävissä, mutta lähde on mainittava.