Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Vanhoja karttoja

Tälle sivulle kootaan linkkejä ja kuvia vanhoista kartoista ja kartastoista, jotka sisältävät Suomen paikannimiä tai suomenkielisiä paikannimiä.

Ensimmäinen suomenkielinen Euroopan kartta

Ensimmäinen suomenkielinen Euroopan kartta julkaistiin Turun Wiikko-Sanomissa 24.2.1821 (numero 8). Kartan suomenkieliset nimet ja karttaselostuksen laati lehden perustaja ja toimittaja Reinhold von Becker. Samasta numerosta alkoi 15-sivuinen Euroopan maiden esittely, joka julkaistiin seitsemässä eri numerossa (numerot 8, 9, 12, 14, 16, 19 ja 21). Teksti yhdessä kartan kanssa muodosti siten maantieteen suomenkielisen peruskurssin. Kartta ja esittelysarja ovat osa Kansalliskirjaston digitoituja aineistoja.

Euroopan maiden esittelysarja (1821):

Ensimmäinen suomenkielinen maailmankartta

Vuonna 1845 sekä Euroopan kartta että ensimmäinen suomenkielinen maailmankartta (ks. kuvat alla) julkaistiin Paavo Tikkasen toimittamassa, Savokarjalaisen osakunnan kustantamassa sarjassa Lukemisia Suomen Kansan hyödyksi. Numeroon 1 sisältyy lopussa olevan kartan lisäksi artikkeli Johdatus Yleiseen Maa-Tietoon (s. 65−104).

Ensimmäinen suomenkielinen maailmankartta.
Ensimmäinen suomenkielinen maailmankartta. Kuva: Kotuksen arkisto.

Ensimmäinen suomenkielinen maailmankartta. Europan Maa.
Ensimmäinen suomenkielinen maailmankartta: Eurooppa. Kuva: Kotuksen arkisto
Ensimmäinen suomenkielinen maailmankartta. Itäinen maan puolisko.
Ensimmäinen suomenkielinen maailmankartta. Itäinen Maan puolisko. Kuva: Kotuksen arkisto.

Ensimmäinen suomenkielinen maailmankartta. Länteinen maan puolisko.
Ensimmäinen suomenkielinen maailmankartta. Läntinen Maan puolisko. Kuva: Kotuksen arkisto.