Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kansainvälisiä paikannimiohjeita


Karttojen ja muiden maantieteellisten julkaisujen toimittajille kansainväliseen käyttöön


YK:n neljännen maantieteellisten nimien standardointikonferenssin (Geneve 1982) päätöslauselmassa nro 4 suositellaan, että maiden tulisi julkaista ja ylläpitää paikannimiohjeistoja karttojen ja muiden julkaisujen toimittajia varten. Tämä auttaa muiden maiden kartantekijöitä paikannimiä koskevissa ongelmissa ja helpottaa kaikkien kartanlukua.

Suosituksen mukaan näissä paikannimiohjeissa (Toponymic guidelines for map and other editors) tulee esittää soveltuvin osin seuraavat asiat:

 • erikielisten paikannimien virallinen asema monikielisissä maissa

 • käytetyt kirjainmerkistöt (ei-latinaisten kielten osalta virallisesti käytetty latinaistuskaava)

 • paikannimien oikeinkirjoitussäännöt

 • ääntämisohjeet

 • paikannimissä esiintyvää, helposti tunnistettavaa alkuperäiskielen substraattiaineistoa siinä määrin kuin se hyödyttää kartanlaatimista

 • murteiden ja yleiskielen suhde

 • päämurteiden alueellinen jakautuminen ja erityispiirteitä

 • kielten alueellinen jakautuminen monikielisissä maissa

 • nimistöviranomaiset ja nimistönhuoltokeinot

 • kirjoitusasultaan tarkistettua paikannimistöä sisältävät lähteet

 • luettelo sanoista, jotka ovat välttämättömiä karttojen ymmärtämiseksi

 • virallisissa kartoissa käytetyt lyhenteet

 • hallinnollinen aluejako

Koska näihin ohjeistoihin on koottu perustietoa maiden virallisista paikannimistä ja niiden huollosta, ne palvelevat kartantoimittajien lisäksi myös muita toimittajia, viranomaisia ja kääntäjiä.

YK:n suosituksen mukaisia ohjeistoja on yli 40 maasta. Verkossa niitä on Suomen lisäksi seuraavista maista: Alankomaat, Belgia, Chile, Espanja, Etelä-Korea, Italia, Itävalta, Japani, Kypros, Norja, Puola, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki, Ukraina Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Suorat linkit näihin ovat YK:n paikannimiasiantuntijaryhmän (UNGEGN) sivulla Toponymic guidelines for map and other editors.

Suomi on esittänyt ja päivittänyt Suomea koskevaa ohjeistoa vuodesta 1988. Se on luettavissa englanniksi sivulla Toponymic guidelines (pdf) (1,3 MB).