Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista nimistä

12.11.2018 11.26

Vuoden nimet on valittu

Kunnian saivat Helsingi Sõnumid, Maaelu Tulevik ja Pealinnaleht.

Helsingin yliopistossa järjestettyjen Nimistöntutkimuksen päivien yhteydessä valittiin perjantaina 9. marraskuuta Vuoden nimi. Esiraati oli valinnut etukäteen ilmoitettujen ehdokkaiden joukosta seitsemän, joista seminaarin osallistujat saivat äänestää suosikkejaan.

Voittajia on yhden nimen sijaan kolme: Helsingi Sõnumid, Maaelu Tulevik ja Pealinnaleht. Nimet ovat väliaikaisia vironkielisiä käännösnimiä, joita Helsingin Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus ja Hufvudstadsbladet käyttivät sanomalehdistään Viron itsenäisyyden satavuotispäivänä 24. helmikuuta 2018.

Nimistöntutkijoiden mielestä väliaikaisten käännösnimien käyttö oli yksinkertainen ja tyylikäs tapa kunnioittaa naapurimaamme Viron merkkipäivää. Vastaavasti Suomen itsenäisyyden satavuotispäivänä jotkin viron- ja ruotsinkieliset lehdet muuttivat nimensä suomenkielisiksi. Ilmiötä on käsitellyt Ulla Onkamo Kotus-blogin tekstissä Iivon Sanomista Gay Joehun.

Vuoden nimi -kilpailu järjestettiin nyt toista kertaa. Sen tarkoituksena on tuoda esiin hyviä nimivalintoja ja korostaa nimenannon merkitystä yhteiskunnassamme.

Lasse Hämäläinen ja Suvi Uotinen: Vuo­den ni­mik­si va­lit­tiin Hel­sin­gi Sõ­nu­mid, Maa­elu Tu­le­vik ja Pea­lin­na­leht (Helsingin yliopisto, 9.11.2018)

Ulla Onkamo: Iivon Sanomista Gay Joehun (Kotus-blogi, 2.8.2018)


Palaa otsikoihin