Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ajankohtaista nimistä

28.11.2018 11.00

Liikenne- ja viestintävirasto sekä Väylävirasto

Uusista virastoista kannattaa käyttää kuvaavia nimiä.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla tapahtuu organisaatiomuutos vuoden 2019 alussa. Osa nykyisen Liikenneviraston toiminnoista sekä Viestintävirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto yhdistyvät uudeksi Liikenne- ja viestintävirastoksi. Liikenneviraston väyläverkostosta vastaavat toiminnot jatkavat Väylävirastossa.     

Kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuolto suosittaa, että uusista virastoista käytetään suomenkielisissä yhteyksissä niiden kuvaavia ja toimivia nimiä Liikenne- ja viestintävirasto sekä Väylävirasto. Vastaavasti ruotsinkielisissä yhteyksissä suositetaan käyttämään nimiä Transport- och kommunikationsverket ja Trafikledsverket.

Toisin kuin lyhenteet tai oheisnimet (Väylä, Traficom), virasto- ja verket-sanan sisältävät viralliset nimet kertovat kuulijalle yksiselitteisesti, että nimi viittaa julkishallinnon organisaatioon. Lisäksi ne välittävät hyödyllistä tietoa organisaation toiminnasta.

Eduskunnan oikeusasiamies on ottanut aiemmin kantaa siihen, että viranomaisten on esiinnyttävä oikealla nimellään (päätös 2745/2010). Päätöksen mukaan viranomainen ei voi virallisen nimensä sijasta käyttää pelkkää lyhennettä tai muuta oheis- tai lisänimeä muutoin kuin puhtaasti sisäisessä toiminnassaan.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloittaa 1.1.2019 (Viestintävirasto, 23.11.2018)

Palaa otsikoihin