Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Suomen murteet

Suomessa puhutaan monenlaisia murteita. Murteet voidaan jakaa pääryhmiin, ja pääryhmiin kuuluu useita alaryhmiä. Jaon perustana on äännehistoria, ja jaottelussa hyödynnetään myös asutushistoriallista tietoa.

Pääryhmät

Suomessa puhuttava suomi jakaantuu useisiin murteisiin. Pääryhminä on pidetty itä- ja länsimurteita.

Itämurteita ovat savolais- ja kaakkoismurteet. Länsimurteita ovat lounaismurteet, lounaiset välimurteet, hämäläismurteet, eteläpohjalaismurteet, keski- ja pohjoispohjalaismurteet sekä Peräpohjan murteet. 

Perustana äännehistoria

Perinteisen murrejaon perustana on äännehistoria. Murrerajat on määritelty eri äännepiirteiden levinneisyysrajojen mukaisesti.

Selvimmin itä- ja länsimurteita erottaa kirjakielen d:n edustus. Idässä d:n paikalla on kato tai puolivokaalinen siirtymä-äänne (aijat, lauvat, veessä) ja lännessä puolestaan r tai l (airat, laurat, velessä).

Asutushistoria ja prosodia

Murrejaottelussa on hyödynnetty myös asutushistoriallista tietoa. Nykyisin murteet toisaalta tasoittuvat, toisaalta säilyvät paikallisen identiteetin vahvistajina.

Myös prosodia on olennainen osa murteita. Prosodia voi muuttua nopeasti mutta säilyä joltakin osin murteellisena, vaikka puhuja tietoisesti pyrkisikin yleiskieliseen puhetapaan.

Murrekartta selityksineen

Alla oleva murrekartta perustuu Terho Itkosen käyttämään suomen murteiden jaotukseen.

Itkonen, Terho 1989: Nurmijärven murrekirja (s. 342–343). (Kotiseudun murrekirjoja 10; Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 498.) Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Helsinki.

Ladattavat karttatiedostot

Suomen murrealueet (pdf) (207 KB)

Suomen murrealueet. Kotus. (tif) (246.1 KB)

Suomen murrealuekarttaa saa käyttää vapaasti tieteellisiin ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Karttaa käytettäessä on aina mainittava tekijänoikeudenhaltijana Kotimaisten kielten keskus. Muu käyttö vaatii luvan, jota voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta kayttoluvat[a]kotus.fi.

Suomen murrealueet. Kotus.
Kartta: © Kotus. Viivoitetut rannikkoalueet ovat ruotsin- tai kaksikielisiä alueita.

1. Lounaismurteet

1a

Lounaismurteiden pohjoisryhmä                                              

1b

Lounaismurteiden itäryhmä


2. Lounaiset välimurteet

2a

Porin seudun murteet                                                           

2b

Ala-Satakunnan murteet

2c

Turun ylämaan murteet

2d

Someron murre

2e

Länsi-Uudenmaan murteet


3. Hämäläismurteet

3a

Ylä-Satakunnan murteet

3b

Perihämäläiset murteet

3c

Etelähämäläiset murteet

3d

Kaakkoishämäläisten murteiden Hollolan ryhmä

3e

Kaakkoishämäläisten murteiden Porvoon ryhmä

3f

Kaakkoishämäläisten murteiden Kymenlaakson eli Iitin ryhmä


4. Etelä-Pohjanmaan murteet

5. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteet

5a

Keski-Pohjanmaan murteet                                                        

5b

Pohjois-Pohjanmaan murteet


6. Peräpohjan murteet

6a

Tornion murteet                                                                        

6b

Jällivaaran murteet

6c

Kemin murteet

6d

Kemijärven murteet

6e

Ruijan murteet


7. Savolaismurteet

7a

Päijät-Hämeen murteet                                                       

7b

Etelä-Savon murteet

7c

Savonlinnan seudun välimurteet

7d

Pohjois-Karjalan murteet

7e

Pohjois-Savon murteet

7f

Keski-Suomen murteet

7g

Keuruun–Evijärven seudun välimurteet

7h

Kainuun murteet

7i

Vermlannin murre (ns. metsäsuomalaisten murre)


8. Kaakkoismurteet

8a

Varsinaiset kaakkoismurteet                                                      

8b

Inkerin suomalaismurteet

8c

Lemin seudun välimurteet

8d

Sortavalan seudun välimurteet