Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

2017

Viittomakielten lautakunnan pöytäkirjat 2017

63. kokous 2.5.2017

Pöytäkirja suomeksi (pdf)

Pöytäkirja ruotsiksi (pdf)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

Alkutekstit

1. § Kokouksen avaus.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. § Kokouksen esityslista.

4. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen.

5. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta.

6. § Kielilautakuntien Suomi 100 -seminaari.

7. § Video viittomakielten lautakunnan 20-vuotisesta taipaleesta.

8. § Käännösnäytteiden arviointi (Väestörekisterikeskus)

9. § Viittomakieliset palvelut sote-järjestämislain ehdotuksessa sekä esitysluonnoksessa
maakuntalaiksi.

10. § Muut esille tulevat asiat.

11. § Ilmoitusasiat.

12. § Seuraava kokous.

13. § Kokouksen päättäminen.


64. kokous