Siirry sisältöön

2016

Viittomakielten lautakunnan pöytäkirjat 2016

60. kokous 31.3.2016

Pöytäkirja suomeksi (Pdf)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

Alkutekstit

1. § Kokouksen avaus.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. § Kokouksen esityslista.

4. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen.

5. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta.

6. § Kielilautakuntien yhteinen seminaari

7. § UNESCOn Atlas of the World´s Languages in Danger – suomalainen viittomakieli.

8. § Kolmivuotissuunnitelma

9. § Lautakunta ja sosiaalinen media.

10. § Muut esille tulevat asiat.

11. § Ilmoitusasiat.

12. § Seuraava kokous.

13. § Kokouksen päättäminen.


61.kokous 13.6.2016


Pöytäkirja suomeksi (pdf)

Pöytäkirja ruotsiksi (pdf)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

Alkutekstit

1. § Kokouksen avaus.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. § Kokouksen esityslista.

4. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen.

5. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta.

6. § Kielitietoisuuden edistäminen.

7. § YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimus.

8. § Lausunto liittyen Valtioneuvoston kertomukseen kielilainsäädännön soveltamisesta 2017.

9. § Lautakunta ja sosiaalinen media.

10. § Muut esille tulevat asiat.

11. § Ilmoitusasiat.

12. § Seuraava kokous

13. § Kokouksen päättäminen.


62.kokous 13.12.2016


Pöytäkirja suomeksi (pdf)

Pöytäkirja ruotsiksi (pdf)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

Alkutekstit

1. § Kokouksen avaus.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. § Kokouksen esityslista.

4. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen.

5. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta.

6. § ”Kurkistus korpuksiin ja kieltoilmauksiin. Tutustumispaketti korpusten hyödyntämiseen

7. § Lautakunnan jäsenen ero.

8. § UNESCOn Atlas of the World’s Languages in Danger – suomalainen viittomakieli

9. § Suomi 100 -työryhmä ja viittomakielten lautakunta 20 vuotta.

10. § Kela ja viittomakielen toistotulkkaus kuurosokeille.

11. § Muut esille tulevat asiat.

12. § Ilmoitusasiat.

13. § Seuraava kokous.

14. § Kokouksen päättäminen.