Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

2015

Viittomakielten lautakunnan pöytäkirjat 2015.

56. kokous 24.2.2015

Pöytäkirja suomeksi (Pdf)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

Alkutekstit lataa

1. § Kokouksen avaus. lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. lataa

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen. lataa

4. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta. lataa

5. § Kokouksen esityslista. lataa

6. § Viittomakieliemme nimien suomen- ja ruotsinkieliset lyhenteet. lataa

7. § Muut esille tulevat asiat. lataa

8. § Ilmoitusasiat. lataa

9. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö. lataa

10. § Seuraava kokous. lataa

11. § Kokouksen päättäminen. lataa


57. kokous 20.4.2015

Pöytäkirja suomeksi (Pdf)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

Alkutekstit lataa

1. § Kokouksen avaus. lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. lataa

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen. lataa

4. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta. lataa

5. § Kokouksen esityslista. lataa

6. § Kysymys kielenkäyttäjältä: suomalaisen viittomakielen Suvissa, artikkelissa 302 kuvatun viittoman käyttö. lataa

7. § Ehdotus pohjoismaisen verkostotapaamisen teemoiksi. lataa

8. § Viittomakielen lautakunnan suomenkielisen nimen muuttaminen. lataa

9. § Muut esille tulevat asiat. lataa

10. § Ilmoitusasiat. lataa

11. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö. lataa

12. § Seuraava kokous. lataa

13. § Kokouksen päättäminen. lataa


58. kokous 3.11.2015

Pöytäkirja suomeksi (Pdf)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

Alkutekstit lataa

1. § Kokouksen avaus. lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. lataa

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen. lataa

4. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta. lataa

5. § Kokouksen esityslista. lataa

6. § Jäsenet esittelevät itsensä. lataa

7. § Viittomakielen lautakunnan uusi suomenkielinen nimi. lataa

8. § Lautakunnan tehtävät ja työskentelykäytänteet. lataa

9. § Laatua viittomakielelle kääntämiseen -julkaisu. lataa

10. § Muut esille tulevat asiat ja ilmoitusasiat. lataa lataa

11. § Seuraava kokous. lataa

12. § Kokouksen päättäminen lataa


59. kokous 14.12.2015

Pöytäkirja suomeksi (Pdf)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

Alkutekstit

1. § Kokouksen avaus.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. § Kokouksen esityslista.

4. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen.

5. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta.

6. § Vieraiden kielten tulkkauspalvelun Kela-korvattavuus.

7. § Kipo-korpus.

8. § Viittomakielen opetus ja arviointi.

9. § Lautakunnan kolmivuotissuunnitelma.

10. § UNESCOn Atlas of the World´s Languages in Danger – suomalainen viittomakieli

11. § Muut esille tulevat asiat.

12. § Ilmoitusasiat.

13. § Seuraava kokous.

14. § Kokouksen päättäminen.