Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

2014

Viittomakielten lautakunnan pöytäkirjat 2014.

52. kokous 25.3.2014 

Pöytäkirja suomeksi (Pdf)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

Alkutekstit lataa

1. § Kokouksen avaus. lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. lataa

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen. lataa

4. § Kokouksen esityslista. lataa

5. § Suomenruotsalainen viittomakieli – yleiskatsaus nykytilanteeseen ja yksityiskohtaisempi keskustelu laadun arviointikriteeristön näkökulmasta. lataa

6. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö. lataa

7. § Muut esille tulevat asiat. lataa

8. § Ilmoitusasiat. lataa

9. § Seuraava kokous. lataa

10. § Kokouksen päättäminen. lataa


53. kokous 6.5.2014

Pöytäkirja suomeksi (Pdf)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

Alkutekstit lataa

1. § Kokouksen avaus. lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. lataa

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen. lataa

4. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta. lataa

5. § Kokouksen esityslista. lataa

6. § Suomenruotsalainen viittomakieli: haasteet SignWiki-työssä ja käännöstyössä. lataa

7. § Nina Sivunen: suomalainen viittomakieli mukaan yleisiin kielitutkintoihin. lataa

8. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö. lataa

9. § Muut esille tulevat asiat. lataa

10. § Ilmoitusasiat. lataa

11. § Seuraava kokous. lataa

12. § Kokouksen päättäminen. lataa

 

54. kokous 30.9.2014

Pöytäkirja suomeksi (Pdf)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

Alkutekstit lataa

1. § Kokouksen avaus. lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. lataa

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen. lataa

4. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta. lataa

5. § Kokouksen esityslista. lataa

6. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö: etenemissuunnitelma ja -aikataulu. lataa

7. § Muut esille tulevat asiat. lataa

8. § Ilmoitusasiat. lataa

9. § Seuraava kokous. lataa

10. § Kokouksen päättäminen. lataa

 

55. kokous 24.11.2014

Pöytäkirja suomeksi (Pdf)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

Alkutekstit lataa

1. § Kokouksen avaus. lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. lataa

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistaminen. lataa

4. § Viittomakielisen kokousyhteenvedon laatijan valinta. lataa

5. § Kokouksen esityslista. lataa

6. § Muut esille tulevat asiat. lataa

7. § Ilmoitusasiat. lataa

8. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö. lataa

9. § Seuraava kokous. lataa

10. § Kokouksen päättäminen. lataa