Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

2013

Viittomakielten lautakunnan pöytäkirjat 2013.

49. kokous 11.3.2013

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 158.9 Kt)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf 144.5 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit lataa

1. § Kokouksen avaus. lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. lataa

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen (20.11.2012) pöytäkirjojen tarkistaminen. lataa

4. § Kokouksen esityslista.

5. § Lausunnot ja kannanotot – laadinnan prosessit ja käytettävissä olevat resurssit. lataa

6. § Lautakunnan toimintasuunnitelma kaudelle 1.6.2012–31.5.2015. lataa

7. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö – työryhmän työn tulosten esittelyä. lataa

8. § Muut esille tulevat asiat. lataa

9. § Ilmoitusasiat. lataa

10. § Seuraava kokous. lataa

11. § Kokouksen päättäminen. lataa

50. kokous 6.5.2013

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 123.1 Kt)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf 131.2 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit lataa

1. § Kokouksen avaus. lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. lataa

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen (11.3.2013) pöytäkirjojen tarkistaminen. lataa

4. § Kokouksen esityslista. lataa

5. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö – kameralle viittominen ja yhteenvetoa Viittomakielinen viestintä -kurssilta. lataa

6. § Muut esille tulevat asiat. lataa

7. § Ilmoitusasiat. lataa

8. § Seuraava kokous. lataa

9. § Kokouksen päättäminen. lataa

51. kokous 18.9.2013

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 278 Kt)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf 264 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit lataa

1. § Kokouksen avaus. lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. lataa

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen (6.5.2013) pöytäkirjojen tarkistaminen. lataa

4. § Kokouksen esityslista. lataa

5. § Kaisa Alanne esittelee pro gradu -työtään Viittomakielen lautakunnan tehtävät ja rooli kuurojen viittomakielityön ammattilaisten näkökulmasta. lataa

6. § Päivi Mäntylä ja Janne Kankkonen esittelevät uusia SignWiki-sivustoja. lataa

7. § Kielellisen laadun arviointikriteeristö – seuraavat työvaiheet. lataa

8. § Muut esille tulevat asiat. lataa

9. § Ilmoitusasiat. lataa

10. § Seuraava kokous. lataa

11. § Kokouksen päättäminen. lataa