Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

2012

Viittomakielen lautakunnan pöytäkirjat 2012.

45. kokous 16.2.2012

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 108,9 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit  lataa

1. §  Kokouksen avaus.  lataa

2. §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  lataa

3. §  Lautakunnan edellisen kokouksen (30.11.2011) suomenkielisen ja viitotun pöytäkirjan sekä kokouksen

        14.9.2011 viitotun pöytäkirjan tarkistaminen.  lataa

4. §  Kokouksen esityslista.  lataa

5. §  Lautakunnan toiminnan uudelleen järjestely.  lataa

6. §  Ideat viittomakielten kielenhuollon yhteispohjoismaiseksi hankkeeksi.  lataa

7. §  Bovallius-ammattiopiston ammattiviittomisto.  lataa

8. §  Muut esille tulevat asiat.  lataa

9. §  Ilmoitusasiat.  lataa

10. § Seuraava kokous.  lataa

11. § Kokouksen päättäminen. lataa

46. kokous 25.4.2012

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 439,7 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit  lataa

1. § Kokouksen avaus.  lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  lataa

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen (16.2.2012) pöytäkirjojen tarkistaminen.  lataa

4. § Kokouksen esityslista.  lataa

5. § Yhteenvetoa pohjoismaisesta yhteistyöstä – kielenhuoltajien seminaari Kööpenhaminassa ja Kuurojen

       Pohjoismaisen Neuvoston kokous.  lataa

6. § Katse menneeseen ja eväitä tulevaan – palautetta lautakunnasta pois siirtyviltä jäseniltä.  lataa

7. § Muut esille tulevat asiat.  lataa

8. § Ilmoitusasiat.  lataa

9. § Taktiiliviittomakielen ja muiden kuurosokeiden käyttämien kommunikointijärjestelmien huolto.  lataa

10. § Seuraava kokous.  lataa

11. § Kokouksen päättäminen.  lataa

47. kokous 10.10.2012

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 106 Kt)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf 138,8 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit  lataa

1. § Kokouksen avaus.  lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  lataa

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen (25.4.2012) suomenkielisen ja viitotun pöytäkirjan sekä

       16.2.2012 pidetyn kokouksen viitotun pöytäkirjan tarkistaminen.  lataa

4. § Kokouksen esityslista.  lataa

5. § Läsnäolijoiden esittely.  lataa

6. § Lautakunnan tehtävät ja työskentelykäytänteet.  lataa

7. § Lautakunnan nimi neljällä lautakunnan kielellä.  lataa

8. § Muut esille tulevat asiat.  lataa

9. § Ilmoitusasiat.  lataa

10. § Seuraava kokous.  lataa

11. § Kokouksen päättäminen.  lataa

48. kokous 20.11.2012

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 378,8 Kt)

Pöytäkirja ruotsiksi (Pdf 455 Kt)

alkuteksti lataa

1. § Kokouksen avaus. lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. lataa

3. § Lautakunnan edellisen kokouksen (10.10.2012) pöytäkirjojen tarkistaminen. lataa

4. § Kokouksen esityslista. lataa

5. § Kielipolitiikan koordinaattori Matti Räsäsen vierailu. lataa

6. § Viittomakieltemme viittomavastineet käsitteille suomenruotsalainen, ruotsi ja ruotsinruotsi. lataa

7. § Edellisessä kokouksessa esillä olleita asioita. lataa

8. § Lautakuntamme puheenvuoro vuonna 2013 julkaistavaan Valtioneuvoston kertomukseen

       kielilainsäädännön soveltamisesta. lataa

9. § Suomenruotsalaisen viittomakielen uhanalainen tilanne. lataa

10. § Symboli, jolla voidaan viitata viittomakieliseen informaatioon, palveluun jne. lataa

11. § Lautakunnan toimintasuunnitelma kaudelle 2013–2015. lataa

12. § Muut esille tulevat asiat. lataa

13. § Ilmoitusasiat. lataa

14. § Seuraava kokous. lataa

15. § Kokouksen päättäminen. lataa