Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

2011

Viittomakielen lautakunnan pöytäkirjat 2011.

42. kokous 25.3.2011

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 76,1 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit  katsele lataa

1. § Kokouksen avaus.  katsele lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  katsele lataa

3. § Kokouksen esityslista.  katsele lataa

4. § Lautakunnan edellisen kokouksen (23.11.2010) suomenkielisen ja viitotun pöytäkirjan sekä kokousten

       5.10.2009 ja 21.4.2010 viitottujen pöytäkirjojen tarkistaminen.  katsele lataa

5. § Ilmoitusasiat.  katsele lataa

6. § Ohjeistus kielellisesti laadukkaiden viittomakielisten tekstien tuotantoon (äidinkielisen viittojan

       käytön merkitys).  katsele lataa

7. § Muut esille tulevat asiat.  katsele lataa

8. § Seuraava kokous.  katsele lataa

9. § Kokouksen päättäminen.  katsele lataa

43. kokous 14.9.2011

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 217,2 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit  lataa

1. §  Kokouksen avaus.  lataa

2. §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  lataa

3. §  Kokouksen esityslista.  lataa

4. §  Lautakunnan edellisen kokouksen (25.3.2011) pöytäkirjojen sekä 23.11.2010 pidetyn kokouksen

        viitotun pöytäkirjan tarkistaminen.  lataa

5. §  Kotuksen lain ja asetuksen muutos sekä viittomakielen tutkijan siirto Kuurojen Liittoon.  lataa

6. §  Ohjeistus kielellisesti laadukkaiden viittomakielisten tekstien tuotantoon

       (jatkoa kokouksesta 25.3.11).  lataa

7. §  Muut esille tulevat asiat.  lataa

8. §  Ilmoitusasiat.  lataa

9. §  Seuraava kokous.  lataa

10. § Kokouksen päättäminen.  lataa

44. kokous 30.11.2011

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 86,2 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit  lataa

1. § Kokouksen avaus.  lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  lataa

3. § Kokouksen esityslista.  lataa

4. § Lautakunnan edellisen kokouksen (14.9.2011) pöytäkirjojen tarkistaminen.  lataa

5. § Ilmoitusasiat.  lataa

6. §  Viittomakieli hallitusohjelmasssa ja oikeusministeriön mietintö 24/11.  lataa

7. § Lautakunnan toiminta vuodesta 2012 eteenpäin.  lataa

8. § Pohjoismainen viittomakielen huoltajien tapaaminen Kööpenhaminassa 2012.  lataa

9. § Taktiilin viittomakielen huollosta.  lataa

10. § Sisäkorvaistutteen saaneiden lasten tilannetta koskeva kannanotto.  lataa

11. § Muut esille tulevat asiat.  lataa

12. § Seuraava kokous.  lataa

13. § Kokouksen päättäminen.  lataa