Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

2010

Viittomakielen lautakunnan pöytäkirjat 2010.

40. kokous 21.4.2010

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 178,3 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit  katsele lataa

1. § Kokouksen avaus.  katsele lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  katsele lataa

3. § Kokouksen esityslista.  katsele lataa

4. § Lautakunnan edellisen kokouksen (5.10.2009) pöytäkirjojen tarkastaminen.  katsele lataa

5. § Äidinkielisen viittojan kääntäjän- ja viittomistaidon arvioiminen – tapaus Kelan viittomakieliset

       www-sivut.  katsele lataa

6. § Suomenruotsalaisella viittomakielellä tiedottamiseen liittyvät kielipoliittiset linjaukset.  katsele lataa

7. § Ilmoitusasiat.  katsele lataa

8. § Suomen viittomakielten kielipoliittisen ohjelman julkaiseminen.  katsele lataa

9. § Kotus-työryhmän esityksen vaikutukset viittomakielen lautakunnan toimintaan.  katsele lataa

10. § Muut esille tulevat asiat.  katsele lataa

11. § Seuraava kokous.  katsele lataa

12. § Kokouksen päättäminen.  katsele lataa

41. kokous 23.11.2010

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 71,3 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit katsele lataa

1. §  Kokouksen avaus.  katsele lataa

2. §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  katsele lataa

3. §  Kokouksen esityslista.  katsele lataa

4. § Lautakunnan edellisten kokouksen (5.10.2009 ja 21.4.2010) pöytäkirjojen tarkastaminen.  katsele lataa

5. §  Ilmoitusasiat.  katsele lataa

6. § Uusi kielipoliittinen ohjelma työvälineenä ja ohjenuorana lautakunnalle.  katsele lataa

7. §  Muut esille tulevat asiat.  katsele lataa

8. §  Seuraava kokous.  katsele lataa

9. § Kokouksen päättäminen.  katsele lataa


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången