Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

2009

Viittomakielen lautakunnan pöytäkirjat 2009.

37. kokous 29.1.2009

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 705,7 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit  katsele lataa

1. § Kokouksen avaus.  katsele lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  katsele lataa

3. § Kokouksen esityslista.  katsele lataa

4. § Viittomakielen sanastohanke ("viittomapankki").  katsele lataa

5. § Lautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen kokouksesta 23.10.2008 sekä viitottujen pöytäkirjojen

       tarkastaminen kokouksista 15.2.2007, 4.4.2007 ja 4.9.2007.  katsele lataa

6. § Ilmoitusasiat.  katsele lataa

7. § Muut esille tulevat asiat.  katsele lataa

8. § Seuraava kokous.  katsele lataa

9. § Kokouksen päättäminen.  katsele lataa

38. kokous 1.4.2009

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 151,1 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit  katsele lataa

1. § Kokouksen avaus.  katsele lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  katsele lataa

3. § Kokouksen esityslista.  katsele lataa

4. § Ilmoitusasiat.  katsele lataa

5. § Lautakunnan edellisen kokouksen (29.1.2009) pöytäkirjojen tarkastaminen.  katsele lataa

6. § Lautakunnan kokoonpano 1.6.2009–31.5.2012.  katsele lataa

7. § Tulevan kolmivuotiskauden toiminnan linjaaminen.  katsele lataa

8. § Muut esille tulevat asiat.  katsele lataa

9. § Seuraava kokous.  katsele lataa

10. § Kokouksen päättäminen.  katsele lataa

39. kokous 5.10.2009

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 879,4 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit  katsele lataa

1. § Kokouksen avaus.  katsele lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  katsele lataa

3. § Kirkon toimituksissa käytettävä viittomakieli.

johdanto  katsele lataa

3.1 Uudet käännökset  katsele lataa

3.2 Suomenruotsalaisen viittomakielen käännöstyö  katsele lataa

3.3 Ruotsalaisen viittomakielen käännöstyöstä  katsele lataa

3.4 Viitottu puhe kirkollisissa toimituksissa  katsele lataa

3.5 Tulkit ja tulkkaus  katsele lataa

3.6 Ehdotukset kirkon viittomakielisten toimitusten kehittämiseksi  katsele lataa

      kuvasarja 1  katsele lataa

4. § Kokouksen esityslista.  katsele lataa

5. § Lautakunnan edellisen kokouksen (1.4.2009) pöytäkirjojen tarkastaminen.  katsele lataa

6. § Ilmoitusasiat.  katsele lataa

7. § Muut esille tulevat asiat.  katsele lataa

8. § Seuraava kokous.  katsele lataa

9. § Kokouksen päättäminen.  katsele lataa