Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

2004

Viittomakielen lautakunnan pöytäkirjat 2004.

26. kokous 17.5.2004

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 132,1 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit  katsele lataa

1. § Kokouksen avaus.  katsele lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  katsele lataa

3. § Kokouksen esityslista.  katsele lataa

4. § Ilmoitusasiat.  katsele lataa

5. § Lautakunnan edellisten kokousten (26.9.2003 ja 25.10.2003) pöytäkirjojen tarkistus.  katsele lataa

6. § Yleisradion viittomakielisistä uutisista tehdyn kyselyn tuloksia.  katsele lataa

7. § Viittomavastineet globalisaatiolle ja digitaalisuudelle.  katsele lataa

8. § Katsaus viittomakielisiin käännöshankkeisiin.  katsele lataa

9. § Muut esille tulevat asiat.  katsele lataa

10.§ Seuraava kokous.  katsele lataa

11.§ Kokouksen päättäminen.  katsele lataa

27. kokous 16.8.2004

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 1,4 Mt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit  katsele lataa

1. § Kokouksen avaus.  katsele lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  katsele lataa

3. § Kokouksen esityslista.  katsele lataa

4. § Ilmoitusasiat.  katsele lataa

5. § Lautakunnan edellisen kokouksen (17.5.2004) pöytäkirjan tarkistus.  katsele lataa

6. § Viittomavastineet globalisaatiolle ja digitaalisuudelle, virtuaalisuudelle sekä laajakaistalle.  katsele lataa

7. § Muut esille tulevat asiat.  katsele lataa

8. § Seuraava kokous.  katsele lataa

9. § Kokouksen päättäminen.  katsele lataa

28. kokous 15.11.2004

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 106,2 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit  katsele lataa

1. § Kokouksen avaus.  katsele lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  katsele lataa

3. § Kokouksen esityslista.  katsele lataa

4. § Ilmoitusasiat  katsele lataa

7. § Viittomavastineet käsitteille GLOBAALI, GLOBALISAATIO; PORTAALI, LAAJAKAISTA.  katsele lataa

8. § Muut esille tulevat asiat.  katsele lataa

9. § Seuraava kokous.  katsele lataa

10. § Kokouksen päättäminen.  katsele lataa