Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

1998

Viittomakielen lautakunnan pöytäkirjat 1998.

4. kokous 23.1.1998

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 17,5 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit  katsele lataa

1. § Kokouksen avaus.  katsele lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  katsele lataa

3. § Kokouksen esityslista.  katsele lataa

4. § Ilmoitusasiat.  katsele lataa

5. § Lautakunnan edellisen kokouksen (31.10.1997) pöytäkirja.  katsele lataa

6. § Sivistyssanojen ja erikoisalojen termien asema suomalainen viittomakieli–suomi -sanakirjan

       vastineissa.  katsele lataa

7. § Muut esille tulevat asiat.  katsele lataa

8. § Seuraava kokous.  katsele lataa

9. § Kokouksen päättäminen.  katsele lataa

5. kokous 6.2.1998

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 13,3 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit  katsele lataa

1. § Kokouksen avaus.  katsele lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  katsele lataa

3. § Kokouksen esityslista.  katsele lataa

4. § Ilmoitusasiat.  katsele lataa

5. § Lautakunnan edellisen kokouksen (23.1.1998) pöytäkirjan tarkistus.  katsele lataa

6. § Suomalainen viittomakieli – suomi -sanakirja: vastineiden valinnasta ja järjestyksestä

       viittoma-artikkeleissa. Jatkoa lautakunnan kokouksessa 23.1.98 pykälässä 6 käsitellylle

       asialle (liite 1).  katsele lataa

7. § Muut esille tulevat asiat.  katsele lataa

8. § Seuraava kokous.  katsele lataa

9. § Kokouksen päättäminen.  katsele lataa

korjaus pykälään 6  katsele lataa

6. kokous 24.10.1998

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 12,8 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit  katsele lataa

1. § Kokouksen avaus.  katsele lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  katsele lataa

3. § Kokouksen esityslista.  katsele lataa

4. § Ilmoitusasiat.  katsele lataa

5. § Lautakunnan edellisen kokouksen (6.2.1998) pöytäkirjan tarkistus.  katsele lataa

6. § Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Kielipoliittisen ohjelman vaikutus lautakunnan

       työskentelyyn.  katsele lataa

7. § Lautakunnan toiminnan suuntaviivat vuodelle 1999.  katsele lataa

8. § Muut esille tulevat asiat.  katsele lataa

9. § Seuraava kokous.  katsele lataa

10. § Kokouksen päättäminen.  katsele lataa

korjauksia pöytäkirjaan  katsele lataa

7. kokous 21.12.1998

Pöytäkirja suomeksi (Pdf 12,8 Kt)

Pöytäkirja suomalaisella viittomakielellä

alkutekstit  katsele lataa

1. § Kokouksen avaus.  katsele lataa

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  katsele lataa

3. § Kokouksen esityslista.  katsele lataa

4. § Ilmoitusasiat.  katsele lataa

5. § Lautakunnan edellisen kokouksen (24.10.1998) pöytäkirjan tarkistus.  katsele lataa

6. § Lautakunnan työt vuonna 1999.  katsele lataa

7. § Viittomakielisen pöytäkirjan kielenhuolto: kohdat "mikä kokous, monesko kokous, aika,

       paikka ja läsnäolijat".  katsele lataa

8. § Muut esille tulevat asiat.  katsele lataa

9. § Seuraava kokous.  katsele lataa

10. § Kokouksen päättäminen.  katsele lataa