Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Toimintasuunnitelma vuosiksi 2016–2018


Suomen kielen lautakunnan kolmivuotiskauden teemana on kielen ymmärrettävyys ja kieliyhteisön osallisuus. Teema korostaa yhtäältä suomen kielen nykyisen käyttäjäyhteisön moninaisuutta ja toisaalta kielen laajan käyttöalan tukemista.

Suomenkielinen kieliyhteisö on aiempaa moni-ilmeisempi muun muassa maahanmuuton seurauksena. Lautakunta kiinnittää kolmivuotiskaudellaan huomiota keinoihin, jotka auttavat Suomeen tulleita pääsemään yhteiskunnan ja kieliyhteisön jäseneksi. Olennaista on luoda pysyvät, toimivat rakenteet kielelliselle ja kulttuuriselle perehdyttämiselle. Huomiota tulee kiinnittää myös suomen kieltä erilaisissa oppilaitoksissa opettavien pätevyyteen ja toisaalta kieliyhteisön valmiuksiin kohdata erilaisia suomen kielen muotoja.

Jotta kieli ei asettaisi esteitä yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä toimimiselle, on julkisesti käytettävän kielen oltava mahdollisimman yleisesti ymmärrettävää. Tämä koskee erityisesti viranomaisten ja muiden julkisten toimijoiden kieltä. Selkokielen käytölle on nykytilanteessa yhä enemmän tarvetta. Lautakunta tukee kolmivuotiskauden aikana virkakielen selkeyttämistyötä ja pitää esillä selkokielen merkitystä. Lautakunta myös tukee Kielitoimistoa normitustyössä, joka osaltaan tähtää yksittäisten normien sekä laajemmin kokonaisten tekstien ymmärrettävyyden ja käyttökelpoisuuden parantamiseen.

Sähköistyvä kieli- ja vuorovaikutusympäristö synnyttää jatkuvasti uusia viestinnän tarpeita ja työkaluja. Jotta suomen kieli säilyisi muuttuvassa maailmassa laaja-alaisena ja elinvoimaisena, on ohjelmien ja sovellusten oltava käyttökelpoisia myös suomeksi. Lautakunta pitää toimikaudellaan esillä sitä, että kieliteknologisten sovellusten kehittämisen esteitä tulee poistaa mm. helpottamalla tutkimustyössä välttämättömien kieliaineistojen käyttöä.

Lautakunnan kannanotot ja päätökset julkaistaan mahdollisimman nopeasti Kotimaisten kielten keskuksen verkkopalvelussa ja myöhemmin Kielikello-lehdessä, ja niistä lähetetään tarvittaessa tiedote tiedotusvälineille. Itsenäisen Suomen satavuotisjuhlavuonna järjestetään myös yleisöseminaari.