Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Suomen kielen lautakunnan toimintasuunnitelma vuosiksi 2007–2009


Kirjoitetun kielen vaihtelu ja sen rajat


Lautakunta käsittelee toimikautensa aikana kirjoitetun suomen kielen vaihtelua ja sen rajoja. Aihe on ajankohtainen mm. siksi, että kauden aikana Kielitoimistossa laaditaan yleistajuista hakuteosta kielenkäyttäjiä askarruttavista vaihteluilmiöistä. Aihepiiri on keskeinen myös äidinkielenopetuksessa, jonka tavoitteena on kasvattaa opiskelijat kirjoitettuun kielimuotoon.

Lautakunta käsittelee kauden aikana teemaan liittyviä normikysymyksiä ja pitää kolmantena vuonna teemaan liittyvän seminaarin suurelle yleisölle.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus osallistuu toimintakauden aikana suomen kielen toimintaohjelman laatimiseen. Lautakunta toimii tarvittaessa työssä tukena ja asiantuntijana.