Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Suomen kielen lautakunnan toimintasuunnitelma vuosiksi 2007–2009


Kirjoitetun kielen vaihtelu ja sen rajat


Lautakunta käsittelee toimikautensa aikana kirjoitetun suomen kielen vaihtelua ja sen rajoja. Aihe on ajankohtainen mm. siksi, että kauden aikana Kielitoimistossa laaditaan yleistajuista hakuteosta kielenkäyttäjiä askarruttavista vaihteluilmiöistä. Aihepiiri on keskeinen myös äidinkielenopetuksessa, jonka tavoitteena on kasvattaa opiskelijat kirjoitettuun kielimuotoon.

Lautakunta käsittelee kauden aikana teemaan liittyviä normikysymyksiä ja pitää kolmantena vuonna teemaan liittyvän seminaarin suurelle yleisölle.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus osallistuu toimintakauden aikana suomen kielen toimintaohjelman laatimiseen. Lautakunta toimii tarvittaessa työssä tukena ja asiantuntijana.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången