Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Suomen kielen lautakunnan toimintasuunnitelma vuosiksi 2004–2006


Kansalliskieli ja globalisaatio


Lautakunta käsittelee toimikautensa aikana suomen kielen asemaa ja muiden kielten vaikutuksia suomen kieleen.

Toimintakauden aikana selvitellään suomen kielen käyttöalaa, erityisesti akateemisten alojen suomenkielistä viestintää. Kyse on lähinnä kielipoliittisesta keskustelusta, jossa kiinnitetään huomiota siihen, että suomen kieltä tarvitaan myös korkeimmassa opetuksessa ja että tutkijoiden suomen kielen käytön taitoa tulee harjaannuttaa kaikkien aineiden opinnoissa. Tällä ei vastusteta tutkimuksen kansainvälisyyttä ja vieraiden kielten tarvetta.

Kiinnitetään huomiota sanasto- ja termityöhön; myös EU-käännöksiä tarkastellaan termityön näkökulmasta.

Lautakuntakauden aikana otetaan tarkasteltavaksi vierassanojen mukauttamisperiaatteita. Samalla tarkistetaan vieraiden paikannimien ja henkilönnimien kirjoitusperiaatteita.

Toimintakauden aikana järjestetään seminaari, jonka aiheena on akateemisen maailman suomen kielen käyttö.